Welkom bij SpoedZorgNet

Traumazorg
Traumazorg
Traumazorg is de zorg voor ongevalpatiënten en omvat de hele acute zorgketen: van melding bij 112 tot ontslag uit het ziekenhuis.
ROAZ
In het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) maken bestuurders afspraken over het verbeteren van de acute zorg in de regio.
OTP
Crisisbeheersing
Het planmatig Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO) van sleutelfunctionarissen in zorginstellingen ter voorbereiding op rampen en crises.

Agenda

Nieuws

Afgelopen maand was de Focusgroep Acute Verloskunde in De Veranda in Amsterdam. De opkomst was...

Traumatisch letsel komt zeer frequent voor en is bijna altijd pijnlijk. In zijn proefschrift...

Met een nieuwe naam, nieuwe voorzitters en een aantal nieuwe leden kwam de focusgroep...

@SpoedZorgNet

DigiPost ontvangen?

Deel deze pagina