Welkom bij SpoedZorgNet

Traumazorg
Traumazorg
Traumazorg is de zorg voor ongevalpatiënten en omvat de hele acute zorgketen: van melding bij 112 tot ontslag uit het ziekenhuis.
ROAZ
In het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) maken bestuurders afspraken over het verbeteren van de acute zorg in de regio.
OTP
Crisisbeheersing
Het planmatig Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO) van sleutelfunctionarissen in zorginstellingen ter voorbereiding op rampen en crises.

Agenda

Nieuws

Vorig jaar is op initiatief van de 6 GHOR-bureaus in de regio’s van Netwerk Acute Zorg Noordwest...

Afgelopen vrijdag was ik bij het jaarcongres van het Landelijk Netwerk Acute Zorg waarbij we...

Vanaf 1 oktober ben ik met frisse moed en veel plezier begonnen als Stafadviseur – Coördinator...

@SpoedZorgNet

DigiPost ontvangen?

Deel deze pagina