Welkom bij SpoedZorgNet

Traumazorg
Traumazorg
Traumazorg is de zorg voor ongevalpatiënten en omvat de hele acute zorgketen: van melding bij 112 tot ontslag uit het ziekenhuis.
ROAZ
In het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) maken bestuurders afspraken over het verbeteren van de acute zorg in de regio.
OTP
Crisisbeheersing
Het planmatig Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO) van sleutelfunctionarissen in zorginstellingen ter voorbereiding op rampen en crises.

Agenda

Nieuws

Via dit bericht worden dagelijks de cijfers van het aantal bewezen COVID-19-patiënten op de...

Op dinsdag 6 april vond de eerste Focusgroep Traumazorg van 2021 plaats. Met een afvaardiging...

De tweede Focusgroep Cardiologie via Teams sinds de COVID-pandemie vond maandag 12 april plaats...

Deze week was ik bij een digitaal afscheid van een gewaardeerde collega. Bijzonder dat iemand na...

Wat doet SpoedZorgNet?

@SpoedZorgNet

DigiPost ontvangen?

Deel deze pagina