Welkom bij SpoedZorgNet

Traumazorg
Traumazorg
Traumazorg is de zorg voor ongevalpatiënten en omvat de hele acute zorgketen: van melding bij 112 tot ontslag uit het ziekenhuis.
ROAZ
In het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) maken bestuurders afspraken over het verbeteren van de acute zorg in de regio.
OTP
Crisisbeheersing
Het planmatig Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO) van sleutelfunctionarissen in zorginstellingen ter voorbereiding op rampen en crises.

Agenda

Nieuws

Met ingang van 22 november publiceert het ROAZ Noord-Holland/Flevoland weer dagelijks het aantal...

Patiënten die via de locaties CentrumOost en West van Huisartsenposten Amsterdam naar de...

De maatregelen om de verspreiding van corona tegen te gaan, zijn in 2020 van grote invloed...

Op 8 februari 2022 vond de regionale Trauma Night plaats. Tijdens deze themabijeenkomst stond...

Wat doet SpoedZorgNet?

@SpoedZorgNet

DigiPost ontvangen?

Deel deze pagina