Welkom bij SpoedZorgNet

Traumazorg
Traumazorg
Traumazorg is de zorg voor ongevalpatiënten en omvat de hele acute zorgketen: van melding bij 112 tot ontslag uit het ziekenhuis.
ROAZ
In het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) maken bestuurders afspraken over het verbeteren van de acute zorg in de regio.
OTP
Crisisbeheersing
Het planmatig Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO) van sleutelfunctionarissen in zorginstellingen ter voorbereiding op rampen en crises.

Agenda

Nieuws

Op 26 november kwamen de leden van de focusgroep Spoedzorgketen voor de derde keer dit jaar bij...

Al bijna weer een jaar voorbij. Maar dit jaar gaat niet als een nachtkaars uit. Drukte is...

Komend jaar wordt het Jaar van SBARR. Dit campagnejaar zal worden afgetrapt met een SBARR-week...

De acute zorg staat steeds meer onder druk door de toenemende zorgvraag in relatie tot...

Wat doet SpoedZorgNet?

@SpoedZorgNet

DigiPost ontvangen?

Deel deze pagina