Welkom bij SpoedZorgNet

Traumazorg
Traumazorg
Traumazorg is de zorg voor ongevalpatiënten en omvat de hele acute zorgketen: van melding bij 112 tot ontslag uit het ziekenhuis.
ROAZ
In het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) maken bestuurders afspraken over het verbeteren van de acute zorg in de regio.
OTP
Crisisbeheersing
Het planmatig Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO) van sleutelfunctionarissen in zorginstellingen ter voorbereiding op rampen en crises.

Agenda

Nieuws

Twee keer per jaar komt de focusgroep verloskunde bijeen. De afgelopen twee jaar is de...

Elk jaar is het spannend wat het komende griepseizoen gaat brengen. Voorspellingen op basis van...

Het bestuurlijk ROAZ heeft ingestemd met het voorstel van de voorbereidingscommissie van de...

@SpoedZorgNet

DigiPost ontvangen?

Deel deze pagina