Welkom bij SpoedZorgNet

Traumazorg
Traumazorg
Traumazorg is de zorg voor ongevalpatiënten en omvat de hele acute zorgketen: van melding bij 112 tot ontslag uit het ziekenhuis.
ROAZ
In het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) maken bestuurders afspraken over het verbeteren van de acute zorg in de regio.
OTP
Crisisbeheersing
Het planmatig Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO) van sleutelfunctionarissen in zorginstellingen ter voorbereiding op rampen en crises.

Agenda

Nieuws

Na de goede bijeenkomst van de focusgroep Spoedzorgketen in maart vond de tweede bijeenkomst in...

Ook dit jaar is het jaarrapport traumaregistratie 2018 een coproductie van SpoedZorgNet en...

Ondanks dat de Nederlandse arts een significant kleinere kans loopt op een claim dan zijn...

@SpoedZorgNet

DigiPost ontvangen?

Deel deze pagina