Welkom bij SpoedZorgNet

Traumazorg
Traumazorg
Traumazorg is de zorg voor ongevalpatiënten en omvat de hele acute zorgketen: van melding bij 112 tot ontslag uit het ziekenhuis.
ROAZ
In het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) maken bestuurders afspraken over het verbeteren van de acute zorg in de regio.
OTP
Crisisbeheersing
Het planmatig Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO) van sleutelfunctionarissen in zorginstellingen ter voorbereiding op rampen en crises.

Agenda

Nieuws

Afgelopen dinsdag was het weer Prinsjesdag, de dag waarop de Troonrede wordt uitgesproken als...

In het ROAZ van 10 juni 2016 is afgesproken best practices met elkaar te delen om de...

Afgelopen winter is het griepseizoen mild verlopen. Bij de start van het griepseizoen,...

@SpoedZorgNet

DigiPost ontvangen?

Deel deze pagina