Welkom bij SpoedZorgNet

Traumazorg
Traumazorg
Traumazorg is de zorg voor ongevalpatiënten en omvat de hele acute zorgketen: van melding bij 112 tot ontslag uit het ziekenhuis.
ROAZ
In het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) maken bestuurders afspraken over het verbeteren van de acute zorg in de regio.
OTP
Crisisbeheersing
Het planmatig Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO) van sleutelfunctionarissen in zorginstellingen ter voorbereiding op rampen en crises.

Agenda

Nieuws

Dinsdag 4 februari was het voor de tweede keer dat de leden van deze focusgroep bij elkaar...

Vorige week is het Kwaliteitskader Spoedzorgketen eindelijk vastgesteld. Een toch wel langdurig...

Op 18 februari vond de officiële start van het nieuwe BOSZ-jaar plaats, de jaarlijkse kick-off...

Op 13 februari stond het eerste tactisch ROAZ van 2020 gepland. Het eerste deel van de...

Wat doet SpoedZorgNet?

@SpoedZorgNet

DigiPost ontvangen?

Deel deze pagina