Welkom bij SpoedZorgNet

Traumazorg
Traumazorg
Traumazorg is de zorg voor ongevalpatiënten en omvat de hele acute zorgketen: van melding bij 112 tot ontslag uit het ziekenhuis.
ROAZ
In het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) maken bestuurders afspraken over het verbeteren van de acute zorg in de regio.
OTP
Crisisbeheersing
Het planmatig Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO) van sleutelfunctionarissen in zorginstellingen ter voorbereiding op rampen en crises.

Agenda

Nieuws

Met ingang van 23 september 2020 worden de cijfers van het aantal bewezen COVID-19-patiënten op...

Uit een meting die de NVZ na de campagne in 2019 heeft uitgevoerd, bleek dat de gemiddelde...

Uitstel werd zeker geen afstel! Daarmee gingen de adviseurs bij de beide netwerken acute zorg...

Ik vraag me af of u het ook nog steeds allemaal volgt: de persconferenties van Mark Rutte en...

Wat doet SpoedZorgNet?

@SpoedZorgNet

DigiPost ontvangen?

Deel deze pagina