Welkom bij SpoedZorgNet

Traumazorg
Traumazorg
Traumazorg is de zorg voor ongevalpatiënten en omvat de hele acute zorgketen: van melding bij 112 tot ontslag uit het ziekenhuis.
ROAZ
In het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) maken bestuurders afspraken over het verbeteren van de acute zorg in de regio.
OTP
Crisisbeheersing
Het planmatig Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO) van sleutelfunctionarissen in zorginstellingen ter voorbereiding op rampen en crises.

Agenda

Nieuws

In 2017 is duidelijk geworden dat er nog steeds grote druk staat op de hele...

Cijfers over patiëntenstromen in de regio, de noodzaak van voorbereiden op de volgende...

Mijn moeder is nu 94 jaar. Jarenlang ging ongeveer half negen ’s ochtends mijn telefoon en wist...

@SpoedZorgNet

DigiPost ontvangen?

Deel deze pagina