Welkom bij SpoedZorgNet

Traumazorg
Traumazorg
Traumazorg is de zorg voor ongevalpatiënten en omvat de hele acute zorgketen: van melding bij 112 tot ontslag uit het ziekenhuis.
ROAZ
In het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) maken bestuurders afspraken over het verbeteren van de acute zorg in de regio.
OTP
Crisisbeheersing
Het planmatig Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO) van sleutelfunctionarissen in zorginstellingen ter voorbereiding op rampen en crises.

Agenda

Nieuws

Op 15 april 2021 organiseert SpoedZorgNet het webinar 'Bekkenfracturen'. Onderwerpen die onder...

Via dit bericht worden dagelijks de cijfers van het aantal bewezen COVID-19-patiënten op de...

Onder voorzitterschap van leden van het bestuurlijk crisis ROAZ (BCR) is de afgelopen weken...

In de loop van maart afgelopen jaar kwamen er steeds meer geluiden vanuit Brabant dat de...

Wat doet SpoedZorgNet?

@SpoedZorgNet

DigiPost ontvangen?

Deel deze pagina