Welkom bij SpoedZorgNet

Traumazorg
Traumazorg
Traumazorg is de zorg voor ongevalpatiënten en omvat de hele acute zorgketen: van melding bij 112 tot ontslag uit het ziekenhuis.
ROAZ
In het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) maken bestuurders afspraken over het verbeteren van de acute zorg in de regio.
OTP
Crisisbeheersing
Het planmatig Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO) van sleutelfunctionarissen in zorginstellingen ter voorbereiding op rampen en crises.

Agenda

Nieuws

Met ingang van 23 september 2020 worden de cijfers van het aantal bewezen COVID-19-patiënten op...

Hoewel de huidige subsidieperiode voor de regionale ABR-zorgnetwerken nog loopt tot 1 mei 2021...

Pacmed heeft in opdracht van ROAZ-regio’s Netwerk Acute Zorg Noordwest en SpoedZorgNet onderzoek...

Er zijn mensen die deze tijd, waarin wij ons terugtrekken achter onze eigen voordeur en ons...

Wat doet SpoedZorgNet?

@SpoedZorgNet

DigiPost ontvangen?

Deel deze pagina