Welkom bij SpoedZorgNet

Traumazorg
Traumazorg
Traumazorg is de zorg voor ongevalpatiënten en omvat de hele acute zorgketen: van melding bij 112 tot ontslag uit het ziekenhuis.
ROAZ
In het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) maken bestuurders afspraken over het verbeteren van de acute zorg in de regio.
OTP
Crisisbeheersing
Het planmatig Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO) van sleutelfunctionarissen in zorginstellingen ter voorbereiding op rampen en crises.

Agenda

Nieuws

Afgelopen donderdag kwam de focusgroep SEH-HAP voor de tweede keer dit jaar bij elkaar. Helaas...

Als de scholen weer zijn begonnen en iedereen weer zijn dagelijkse routines oppakt, de avonden...

Op dinsdag 13 november organiseert SpoedZorgNet AMC weer een thema-avond. Het onderwerp dat deze...

@SpoedZorgNet

DigiPost ontvangen?

Deel deze pagina