Welkom bij SpoedZorgNet

Traumazorg
Traumazorg
Traumazorg is de zorg voor ongevalpatiënten en omvat de hele acute zorgketen: van melding bij 112 tot ontslag uit het ziekenhuis.
ROAZ
In het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) maken bestuurders afspraken over het verbeteren van de acute zorg in de regio.
OTP
Crisisbeheersing
Het planmatig Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO) van sleutelfunctionarissen in zorginstellingen ter voorbereiding op rampen en crises.

Agenda

Nieuws

Op donderdag 18 november van 19.00 – 21.00 uur organiseert SpoedZorgNet het webinar 'Open...

Vanaf 23 september 2020 worden de cijfers van het aantal bewezen COVID-19-patiënten op de...

In de regio’s Amsterdam en Noord-Holland Noord zijn de voorbereidingen gestart om MUIZ (Meldpunt...

We lijken in het maatschappelijk leven weer een beetje terug te gaan naar het normaal. De COVID-...

Wat doet SpoedZorgNet?

@SpoedZorgNet

DigiPost ontvangen?

Deel deze pagina