Welkom bij SpoedZorgNet

Traumazorg
Traumazorg
Traumazorg is de zorg voor ongevalpatiënten en omvat de hele acute zorgketen: van melding bij 112 tot ontslag uit het ziekenhuis.
ROAZ
In het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) maken bestuurders afspraken over het verbeteren van de acute zorg in de regio.
OTP
Crisisbeheersing
Het planmatig Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO) van sleutelfunctionarissen in zorginstellingen ter voorbereiding op rampen en crises.

Agenda

Nieuws

De app Opgeschaalde ketenzorg is vanaf nu te downloaden in de App-store en Google Play. De app...

De traumacentra en regioziekenhuizen hebben het afgelopen jaar alle zijlen bijgezet om aan de...

Herinnert u zich nog die leraar of docent die iets wat ingewikkeld  en soms zelfs onbegrijpelijk...

@SpoedZorgNet

DigiPost ontvangen?

Deel deze pagina