Welkom bij SpoedZorgNet

Traumazorg
Traumazorg
Traumazorg is de zorg voor ongevalpatiënten en omvat de hele acute zorgketen: van melding bij 112 tot ontslag uit het ziekenhuis.
ROAZ
In het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) maken bestuurders afspraken over het verbeteren van de acute zorg in de regio.
OTP
Crisisbeheersing
Het planmatig Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO) van sleutelfunctionarissen in zorginstellingen ter voorbereiding op rampen en crises.

Agenda

Nieuws

Met ingang van 23 september 2020 worden de cijfers van het aantal bewezen COVID-19-patiënten op...

Het jaar 2021 is hoopvol begonnen: vanaf 6 januari zijn de eerste zorgmedewerkers gevaccineerd!...

Op 21 januari 2021 organiseerden SpoedZorgNet AMC en Netwerk Acute Zorg Noordwest het Webinar...

Wat doet SpoedZorgNet?

@SpoedZorgNet

DigiPost ontvangen?

Deel deze pagina