Blog - voorkomen was beter geweest dan genezen

Afgelopen dinsdag was het weer Prinsjesdag, de dag waarop de Troonrede wordt uitgesproken als opening van het nieuwe parlementaire jaar. Een vast onderdeel van de gepresenteerde begroting betreft altijd de gezondheidszorg. Even de belangrijkste punten op een rijtje:
Het komend jaar is er 88 miljard euro beschikbaar voor de zorg, 3 miljard meer dan vorig jaar. Er is 1,9 miljard voor de stijging van de lonen en prijzen, waarvan ruim 500 miljoen naar de ziekenhuizen gaat. Ook om het werken in de zorg aantrekkelijk te maken wordt extra geld uitgetrokken. Het kabinet investeert in de zorg voor jeugd en ouderen in verpleeghuizen en realiseert zich dat de zorgvraag zal blijven stijgen terwijl de arbeidsmarkt krapper wordt. Daarom wordt samen met zorgverzekeraars, gemeenten, zorgverleners en patiënten nagedacht over de toekomstige zorgvraag, de samenhang in regio’s en de wijze waarop ons zorgstelsel die vraag moet gaan opvangen. Het kabinet komt voor de zomer van 2020 met voorstellen om de zorg in de toekomst betaalbaar en organiseerbaar te houden.

Mooie voornemens en ik ben benieuwd wat die plannen zullen zijn, al kunnen we dat natuurlijk deels al bedenken. Investeer meer in preventie, zorg voor de juiste zorg op de juiste plaats en werk aan regionale netwerken. Dat er steeds meer het besef is dat we zeker in de spoedzorg niet elkaars concurrent zijn, maar partners die moeten samenwerken is evident en dat de ACM hierin ook ruimte geeft is allang duidelijk geworden.

Toch blijft het jammer dat we de afgelopen jaren ook veel hebben afgebroken. De ouderen- of jeugdzorg kende voorheen natuurlijk al beperkingen. Maar ondanks evidente demografische en maatschappelijke ontwikkelingen zijn er nu grote behoeften op dit vlak waar binnen het huidige stelsel onvoldoende aan wordt voldaan. Ook het weer aantrekkelijk maken (en houden) van werken in de zorg zal veel inspanning en geld vragen. Het jarenlang negeren van signalen als hoge werkdruk en een stijgend ziekteverzuim poets je niet zo maar weg. Dus: toets alles, maar behoud het goede, want de reparatiekosten zijn enorm.

Frank de Groot
Manager SpoedZorgNet

Deel deze pagina