Waarnemers

Aanleiding
Sinds 2012 zijn in de regio van SpoedZorgNet en Netwerk Acute Zorg Noordwest waarnemers opgeleid. Het doel van het opleiden van waarnemers en een regionale pool was en is om bij oefeningen die in de regio plaatsvinden gebruik te kunnen maken van goed opgeleide waarnemers. Bij oefeningen zijn waarnemers noodzakelijk om zowel de realisatie van organisatie oefendoelen als de persoonlijke oefendoelen van sleutelfunctionarissen te beoordelen en hierop feedback te geven. Meerwaarde van een regionale pool waarnemers is dat we bij elkaar een kijkje in de keuken kunnen krijgen door bij een oefening van een andere organisatie aanwezig te zijn; de waarnemer kan hier zelf ook van leren.

Inzet waarnemers
Elke zorginstelling die een training of oefening organiseert, maakt gebruik van waarnemers uit de regionale pool. Uitgangspunt is om één tot twee regionale waarnemers in te zetten tijdens de training / oefening. De externe oefenorganisatie zal gevraagd worden hier medewerking aan te verlenen. De regionale waarnemer zal betrokken worden bij de briefing, de waarneming, de evaluatie en de schriftelijke rapportage achteraf.

Vakbekwaamheid
De waarnemerspool is opgeschoond
De opfriscursus is een voorwaarde om als waarnemer onderdeel van de pool te blijven. Deskundigheid van de waarnemers zal worden geborgd door regelmatige inzet bij training- en oefenactiviteiten en het organiseren van een reguliere intervisie. Om deskundig te zijn en te blijven is een minimale inzet van twee keer per jaar als waarnemer noodzakelijk. De stafadviseur van SpoedZorgNet bewaakt de inzet en de deskundigheid van de waarnemers. De ROP - OTO coördinator meldt de training en oefening aan, met daarbij een inschatting van de uren die noodzakelijk zijn voor de voorbereiding, oefening en rapportage.

Vergoeding
Wanneer je als waarnemer wordt ingezet bij een oefening, ontvang je hiervoor een vergoeding.

Contactpersoon:
Corina de Groot
c.degroot@amc.nl

Hulpmiddelen
Ter ondersteuning en ter voorbereiding op het waarnemen in de regio kunnen onderstaande documenten als hulpmiddel worden gebruikt:

Deel deze pagina