Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO

Om de kwaliteit van voorbereiding op rampen en crises inzichtelijk en aantoonbaar te maken is het Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO ontwikkeld. Het kwaliteitskader beschrijft wat er minimaal verwacht wordt van zorginstellingen om voorbereid te zijn op rampen en crises. Het kwaliteitskader bevat twee toetsingsinstrumenten om te kunnen meten of de zorginstellingen voldoen aan de minimale normen: een checklist zelfevaluatie en een visitatie-instrument.

  • Checklist zelfevaluatie

De normen uit het kwaliteitskader zijn opgenomen in een checklist. Instellingen vullen de vragenlijst in om daarmee een zelfevaluatie te krijgen over hun voorbereiding op rampen. Uit de zelfevaluatie komen aanbevelingen voor kwaliteitsverbeteringen naar voren. Doel is om de zelfevaluatie jaarlijks uit te voeren.

  • Visitatie-instrument

De visitatie is een instrument waarmee een intercollegiale toetsing wordt uitgevoerd. Op basis van vooraf aangeleverde documenten en gesprekken met sleutelfunctionarissen uit de crisisorganisatie vormt de visitatiecommissie een oordeel over de mate van voorbereiding op rampen.

Deel deze pagina