OTO Kennisplatform

SpoedZorgNet organiseert een afstemmingsoverleg voor de ketenpartners in Noord-Holland / Flevoland: het Kennisplatform. Er is een Kennisplatform voor de ROP-OTO-coƶrdinatoren en een Kennisplatform voor de CBRN-experts (Chemisch, Biologisch, Radiologisch, Nucleair).

Kennisplatform ROP-OTO
Doel van het Kennisplatform ROP-OTO is het op regionaal niveau uitwisselen van ervaringen, delen van kennis en expertise en samenwerking op het gebied van planvorming en OTO-activiteiten. SpoedZorgNet vormt de schakel tussen de landelijke OTO-organisatie en de regio. Zo zorgt SpoedZorgNet voor de vertaling van landelijke ontwikkelingen in de regio en wordt de input vanuit de regio meegenomen naar het landelijk OTO-Platform.

Deel deze pagina