Focusgroepen

Een focusgroep is een expertisegroep waarin de hulpverleners zijn vertegenwoordigd die betrokken zijn bij de acute ketenzorg. De focusgroepen creëren inzicht in de huidige organisatie van de acute zorg en komen met verbeterpunten om de zorg te optimaliseren. Daarnaast kan een focusgroep een vraag of opdracht vanuit het ROAZ uitwerken. Er wordt een voorzitter aangesteld en het ROAZ mandateert de overige leden van de focusgroep.

Aandachtsgebieden
Er zijn zeven focusgroepen met de volgende aandachtsgebieden:

De huidige stand van zaken per aandachtsgebied kunt u hiernaast vinden.

Scope
Focusgroepen richten zich vooral op organisatorische aspecten van de acute zorgketen. Om praktische redenen wordt alle zorg na ontslag uit het ziekenhuis buiten beschouwing gelaten. Goede afspraken over het nazorgtraject vallen wèl binnen de scope.

Gezamenlijk
Evenals het ROAZ, worden de focusgroepen door SpoedZorgNet gezamenlijk met het Netwerk Acute Zorg Noordwest gecoördineerd.

Deel deze pagina