Focusgroepen

Een focusgroep is een expertisegroep waarin de hulpverleners zijn vertegenwoordigd die betrokken zijn bij de acute ketenzorg. De focusgroepen creëren inzicht in de huidige organisatie van de acute zorg en komen met verbeterpunten om de zorg te optimaliseren. Daarnaast kan een focusgroep een vraag of opdracht vanuit het ROAZ uitwerken. Het ROAZ draagt een voorzitter voor en mandateert de overige leden van de groep. De patiënten zelf zijn eveneens betrokken bij de verbeteranalyse van het acute zorgtraject.

Aandachtsgebieden
Er zijn acht focusgroepen met de volgende aandachtsgebieden:

In een latere fase komen er ook focusgroepen voor acute vaatchirurgie en intensive care. De huidige stand van zaken per aandachtsgebied kunt u hiernaast vinden.

Scope
Focusgroepen richten zich vooral op organisatorische aspecten van de acute zorgketen. Om praktische redenen wordt alle zorg na ontslag uit het ziekenhuis buiten beschouwing gelaten. Goede afspraken over het nazorgtraject vallen wèl binnen de scope.

Deel deze pagina