Regionale Scholing Traumachirurgie

Traumazorg is de zorg voor ongevalpatiënten en omvat de hele acute zorgketen: van melding bij 112 tot ontslag uit het ziekenhuis. Een belangrijke schakel in deze keten is de afdelingsverpleegkundige die tijdens opname van een traumapatiënt in het ziekenhuis een centrale rol speelt. Dit vraagt dan ook om specifieke kennis en vaardigheden. Tijdens de Regionale Scholing Traumachirurgie willen wij afdelingsverpleegkundigen in de ziekenhuizen uit de regio van Amsterdam UMC daarom de belangrijkste verpleegkundige aspecten bijbrengen van de zorg voor traumapatiënten. Dit alles met als doel om traumapatiënten in de regio de best beschikbare kwaliteit van zorg te geven.

Organisatie:
• Kristian de Ruiter, Physician Assistent Traumachirurgie AMC
• Joke Jetten, Seniorverpleegkundige Acute opname Afdeling F7 Noord
• Paulien Homma, Adviseur SpoedZorgNet AMC

Praktische informatie:
Datum: 28 oktober, 3 & 4 november 2020
Tijd: 9.00 - 17.00 uur
Locatie: Amstel Boathouse, Amsteldijk 223, Amsterdam

Doelgroep: Verpleegkundigen van verpleegafdelingen traumachirurgie en/of orthopedie van de ziekenhuizen uit de regio van Amsterdam UMC.

Accreditatie: Accreditatie voor deze scholing is aangevraagd bij het kwaliteitsregister V&VN.

Kosten: Deze driedaagse scholing kost € 275,- per deelnemer. Bij annulering binnen twee weken voor de scholing wordt 100% in rekening gebracht, u mag een vervanger sturen.

Voorkennis:
Deze scholing biedt aanvullende kennis en kunde op het gebied van verpleegkundige zorg aan traumapatiënten. Basiskennis van anatomie en fysiologie op
het gebied van hersenen, thorax, buik- en bewegingsapparaat worden bekend verondersteld.

Programma:

  • Dag 1

Introductie | SpoedZorgNet + acute zorgnetwerken |
Buiktrauma | Acute anesthesie bij traumapatiënten | Wervelfracturen | Medisch maatschappelijk werk bij traumapatiënten | Neurologisch traumaletsel | Bovenste extremiteiten

  • Dag 2

Thoraxtrauma | ATLS, Golden hour en trauma-opvang |
Bekken | Onderste extremiteiten | Traumazorg door de ambulance

  • Dag 3

Traumapatiënten op de IC | Aangezichtsletsel | 
Fysiotherapie na trauma | De geriatrische traumapatiënt | Gipsverbandmeester |
Eindtoets | Eindevaluatie en afsluiting

Deel deze pagina