Regionale Scholing Traumachirurgie

Traumazorg is de zorg voor ongevalpatiënten en omvat de hele acute zorgketen: van melding bij 112 tot ontslag uit het ziekenhuis. Een belangrijke schakel in deze keten is de afdelingsverpleegkundige die tijdens opname van een traumapatiënt in het ziekenhuis een centrale rol speelt. Dit vraagt dan ook om specifieke kennis en vaardigheden. Tijdens de Regionale Scholing Traumachirurgie willen wij afdelingsverpleegkundigen in de ziekenhuizen uit de regio van Amsterdam UMC daarom de belangrijkste verpleegkundige aspecten bijbrengen van de zorg voor traumapatiënten. Dit alles met als doel om traumapatiënten in de regio de best beschikbare kwaliteit van zorg te geven.

Organisatie:
• Kristian de Ruiter, Physician Assistent Traumachirurgie AMC
• Sharli Countinho, Seniorverpleegkundige afdeling traumachirurgie, plastische chirurgie en MKA chirurgie
• Paulien Homma, Adviseur SpoedZorgNet AMC

Praktische informatie:
Datum: 8, 9 en 15 februari 2022
Tijd: 9.00 –  ca. 17.00 uur
Locatie: Amstel Boathouse, Amsteldijk 223, 1079 LK Amsterdam
(Het Amstel Boathouse beschikt over een parkeerterrein waar gasten gratis kunnen parkeren)

Doelgroep: verpleegkundigen van verpleegafdelingen traumachirurgie en/of orthopedie van de ziekenhuizen uit de regio SpoedZorgNet / Netwerk Acute Zorg Noordwest.

Accreditatie: Accreditatie voor deze scholing is aangevraagd bij het kwaliteitsregister V&VN.

Kosten: deze driedaagse scholing kost € 275,- p.p. Bij annulering binnen twee weken voor de scholing wordt 100% in rekening gebracht, u mag een vervanger sturen.

Voorkennis:
Deze scholing biedt aanvullende kennis en kunde op het gebied van verpleegkundige zorg aan traumapatiënten. Basiskennis van anatomie en fysiologie op het gebied van hersenen, thorax, buik- en bewegingsapparaat worden bekend verondersteld.

Programma:

  • Dag 1

Introductie | SpoedZorgNet + acute zorgnetwerken | Aangezichtsletsel | Traumazorg, en -opvang in het buitenland tijdens rampen | Wervelkolom | ATLS, Golden hour, trauma-opvang en MMT | Neurologisch traumaletsel

  • Dag 2

Thoraxtrauma | Buiktrauma | Onderste extremiteiten | Bovenste extremiteiten | Bekken | Traumazorg door de ambulance

  • Dag 3

Acute anesthesie bij traumapatiënten | Fysiotherapie na trauma | De geriatrische traumapatiënt | Gipsverbandmeester over immobilisatie |
Medisch maatschappelijk werk bij traumapatiënten | Eindtoets / quiz | Evaluatie en afsluiting

Deel deze pagina