Ketenpartners

Om invulling te geven aan de drie beleidsterreinen Traumazorg, ROAZ en OTO werkt bureau SpoedZorgNet nauw samen met de ketenpartners uit de regio Noord-Holland / Flevoland.

GGD – Gemeentelijke Gezondheidsdienst

GGZ – Geestelijke Gezondheidszorg 

GHOR – Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio

 • GHOR Amsterdam – Amstelland (website)
 • GHOR Flevoland (website)
 • GHOR Gooi en Vechtstreek (website)
 • GHOR Noord-Holland Noord (website)
 • GHOR Zaanstreek – Waterland (website)

HAP - Huisartsenposten

 • Huisartsenposten Amsterdam (website)
 • SpoedPost Almere (website)
 • Huisartsenpost Lelystad (website)
 • Spoedpost Blaricum (website)
 • Huisartsenpost West-Friesland (website)
 • Huisartsenposten Zaanstreek-Waterland (website)

RAV - Regionale Ambulancevoorzieningen

Ziekenhuizen

 • Amsterdam UMC, locatie AMC, Amsterdam (Level 1) (website)
 • BovenIJ ziekenhuis, Amsterdam (Level 3) (website)
 • OLVG, locatie Oost en West, Amsterdam (beide Level 2) (website)
 • Flevoziekenhuis, Almere (Level 3) (website)
 • St. Jansdal, Lelystad (Level 3) (website)
 • Tergooi, Blaricum en Hilversum (beide Level 3) (website)
 • Dijklander Ziekenhuis, locatie Purmerend (Level 3) (website)
 • Dijklander Ziekenhuis, locatie Hoorn (Level 2) (website)

Onderstaand ziet u een Google Maps overzicht van de ketenpartners die binnen de regio van SpoedZorgNet vallen.

 

Ambulance Ambulance
GGD GGD
GHOR GHOR
Huisartsenpost Huisartsenpost
Ziekenhuis Ziekenhuis
Deel deze pagina