Missie en Visie

Missie:

SpoedZorgNet is het regionale netwerk dat ervoor zorgt dat de acute patiënt in Noord-Holland / Flevoland zo snel mogelijk de best beschikbare kwaliteit van zorg ontvangt op de juiste plaats, in zowel de dagelijkse als de opgeschaalde situatie.

Visie:

  • Optimalisering van de zorg aan de acute patiënt is de basis van samenwerking tussen alle ketenpartners in ROAZ verband.
  • Betrokkenheid van zowel bestuurders als professionals is hierbij een noodzaak.
  • De kwaliteit van de acute zorg is meetbaar.
  • Traumaregistratie vormt een belangrijke bron van evaluatie van letselincidentie en uitkomsten van zorg.
  • Basiszorg en specifieke zorgprofielen (spoedeisende hulp) en levels in de kwaliteit van zorg (ziekenhuizen) zijn binnen de regio in voldoende mate beschikbaar.
  • Uitwisseling van gegevens met behulp van digitaal dataverkeer wordt gezien als de standaard voor optimale samenwerking tussen ketenpartners.
  • SpoedZorgNet is in haar kerntaken: Traumazorg, ROAZ en OTO een invloedrijke gesprekspartner op regionaal en landelijk niveau.
Deel deze pagina