AANKONDIGING: ROAZ-plannen voorbereiding fase 3 - crisiszorg gereed

Onder voorzitterschap van leden van het bestuurlijk crisis ROAZ (BCR) is de afgelopen weken intensief gewerkt aan plannen die onze ROAZ-regio helpen voorbereiden op een eventuele fase 3 - crisiszorg.

Een fase waarin de maximale capaciteit van de (acute)zorgketen is bereikt en de zorgvraag niet op normale wijze kan worden geholpen. Afgevaardigden uit alle sectoren hebben hieraan bijgedragen.

Er zijn zeven thema’s vastgesteld die vervolgens in zeven verschillende werkgroepen zijn uitgewerkt. Het gaat om de volgende thema’s/werkgroepen:

  • Thema 1 Planvorming en oefening
  • Thema 2 Triage en verplaatste zorg
  • Thema 3 Zorgaanpassing en capaciteit
  • Thema 4 Inzet ander personeel
  • Thema 4 Logistiek
  • Thema 6 Psychosociale ondersteuning
  • Thema 7 Communicatie

Belangrijk!
Deze plannen worden woensdag (24 maart 2021) in het BCR en het sectoroverleg ziekenhuizen besproken. Daarna zullen alle plannen binnen het ROAZ worden verspreid.

Deel deze pagina