Blog - De kracht van de regio

Een zeer welkome vakantieperiode breekt aan. De afgelopen maand zijn de COVID- besmettingscijfers en bezetting van de IC- en klinische bedden onverwacht snel gedaald, de crisisstructuur is afgebouwd en we organiseren weer meer reguliere overlegvormen. We hebben het begrip inhaalzorg even geparkeerd, maar gelukkig is er wel weer ruimte om patiënten die al lang wachten op een noodzakelijke ingreep nu te helpen. Toch zijn er alweer genoeg deskundigen die ons waarschuwen om alert te blijven en besmettingscijfers van de laatste dagen geven te denken. Misschien komt er nog een 4e golf in het najaar, komt er na de deltavariant weer een andere die nog dominanter is en wordt de griepperiode heftiger dan ooit omdat er al twee jaar geen echte griep is geweest. Hopelijk hebben we wat geleerd van het afgelopen jaar en is de anderhalve metersamenleving niet zo lastig om te handhaven, wassen we toch vaker onze handen en begroeten we wat minder hartstochtelijk. 

Maar nu we weer wat meer lucht krijgen, rijst de vraag of we ook de centrale regie weer wat los kunnen laten. En dat blijkt lastig. Dus blijven we elke dag cijfers aanleveren, want je weet het maar nooit. Het landelijk coördinatiecentrum gaat dan wel in waakstand, maar zeker niet uit de lucht. Dit is een reflex die begrijpelijkerwijs ontstaat na het doormaken van een crisis. Maar als er íets is dat we kunnen leren van het afgelopen jaar is dat er meer lucht moet komen in het systeem en dat landelijke regie dat niet oplost. Het gaat om structurele oplossingen voor zorgcontinuïteit en om de juiste voorbereiding. De vraag is of we wel voldoende waren voorbereid. We hebben natuurlijk een landelijk kwaliteitskader crisisbeheersing en OTO en regionaal wordt er jaarlijks geld beschikbaar gesteld om te trainen en te oefenen. Maar dat is veelal voor individuele ketenpartners. Het is afgelopen jaar een mooie oefening geweest voor ons regionale zorgcontinuïteitsplan. En die oefening heeft voldoende opgeleverd om de plannen nu aan te scherpen en te verbeteren.

Gebleken is dat primair de kracht echt bínnen de regio’s ligt. Daar ken je elkaar, is er goed overleg en vertrouwen. Dus vertrouw daar op en bouw dat uit. Natuurlijk is een laatste escape landelijke coördinatie en regie, maar laten we oppassen dat we dat niet zien als een blijvend structurele oplossing.

Ik wens iedereen een zeer welverdiende vakantie, een periode van reflectie, en krijgen we voldoende tijd om weer energie op te doen.

Frank de Groot
Directeur SpoedZorgNet

Deel deze pagina