Blog - Een bevlogen jaar

Wat een bijzonder jaar is het geweest. We hebben afstand moeten nemen, maar zijn soms juist dichter naar elkaar toe gegroeid. En in onze maatschappij waarin steeds meer het individu centraal staat, is een groot beroep gedaan op onderlinge solidariteit. Maar makkelijk was dat niet, zeker nu het zo lang duurt en we maar heel voorzichtig de eindstreep zien opdoemen.  

Er is veel gevraagd van vele professionals in de zorg; huisartsen, medewerkers van verpleeg- en verzorgingshuizen, ambulance personeel en alle betrokkenen in ziekenhuizen hebben laten zien dat zorgen voor de ander echt een vak is. Een vak dat je doet met je hoofd en je hart. En juist vanuit je hart was het soms lastig. Medisch gezien werd de beste zorg geleverd die voorhanden was, maar strikte isolatie en alle beperkingen met betrekking tot sociale contacten maakten dat er soms toch een onvoldaan gevoel overbleef, omdat het niet past bij de zorg die je wilt geven en waar ook behoefte aan is juist bij die kwetsbare groepen. We hebben weer gemerkt dat het tekort aan personeel met de handen aan het bed het grootste probleem is binnen de (acute) zorg en dat, zoals we jaren geleden al eens hebben gezegd, ‘de rek er echt uit is’.

Toch wil ik ook alle mensen noemen die niet direct aan het bed stonden. Juist de mensen waar ik veel overleggen mee heb gevoerd, zowel regionaal als landelijk. Bestuurders, adviseurs, (medisch) coördinatoren en jawel, ook managers. Volgens sommigen de groepen waar er teveel van zijn en die we in de zorg best zouden kunnen missen. Maar geloof me, ook deze mensen hebben al maanden met hoofd en hart gewerkt aan het kunnen leveren van de juiste zorg op de juiste plaats. Eenduidige afspraken, overzichten met het aantal besmette patiënten op de IC, de kliniek, in COVID-units binnen de VVT instellingen, bij de huisartsen, de GGZ en de revalidatiezorg waren wekelijks onderwerp van gesprek. Regionale en landelijke spreiding was aan de orde van de dag om de druk zo gelijkmatig mogelijk te verdelen en ook om de reguliere zorg zo goed mogelijk door te laten gaan.

Ik hoop dat iedereen met een goed gevoel terug kijkt op wat we met elkaar hebben gepresteerd en dat we vooruit kijken naar waar het nog beter kan. Maar voor nu wens ik jullie allen hele gezellige dagen en een gelukkig, maar vooral gezond 2021!

Frank de Groot
Manager SpoedZorgNet

Deel deze pagina