Blog - Alles is planbaar

Deze week was ik bij een digitaal afscheid van een gewaardeerde collega. Bijzonder dat iemand na jaren vertrekt en dat iedereen die hem waardeert en hem nauw aan het hart ligt, op afstand meekijkt en dat men niet in de gelegenheid is om elkaar echt even te groeten en echt fysiek contact te maken. Maar ja, ook dat hoort bij deze periode.
Tijdens dit afscheid was er ook een mooi college over capaciteitsmanagement. Binnen zijn ziekenhuisorganisatie is daar heel veel aandacht voor geweest en dat lag hem nauw aan het hart. Het streven was onder andere om geen wachttijden te hebben en geen stops van welke soort dan ook op de Spoedeisende hulp. U kunt zich voorstellen dat mij dat aanspreekt als we kijken naar de acute zorgketen. Al jaren hebben we binnen onze regio de nodige stops en lukt het ons maar niet om zo snel mogelijk patiënten door de totale spoedeisende zorgketen te loodsen. Dit betreft dan zowel de instroom, doorstroom als de uitstroom. Vanuit logistiek oogpunt is echter de acute zorg heel goed planbaar en voorspelbaar. Al jaren zien we wat de gemiddelde instroom is op een dag, tijd en plaats. En toch lijkt het dat we steeds weer verrast worden. Wat de belangrijkste boodschap was uit het praatje over capaciteitsmanagement is dat er enige ruimte moet zitten tussen vraag en aanbod. Zoals wij vanuit SpoedZorgNet al jaren zeggen: je moet niet alle rek uit het systeem halen. Een bezettingspercentage van bijvoorbeeld 95% leidt tot lange wachttijden en niet kunnen leveren van de juiste zorg op de juiste plaats, terwijl dat met bijvoorbeeld 92% veel beter te organiseren is en doorstroomt. Met andere woorden: streven naar een te hoge mate van capaciteitsbenutting leidt tot inefficiëntie, stress en frustratie bij patiënten en zorgverleners, omdat je altijd achter de feiten aanloopt.

En dat is wat er gebeurd is in de afgelopen jaren. Het verkeerde idee dat doelmatigheid betekent dat je de marge tussen vraag en aanbod zo klein mogelijk maakt. Het idee dat je op basis van een benchmark precies kan uitrekenen hoe het met minder mensen kan en met wat minder geld ook. Dit leidt precies tot het omgekeerde voor de zorgmedewerkers, de organisatie, maar vooral voor de patiënten. Als we de afgelopen jaren, maar ook tijdens de hele COVID-crisis, iets geleerd moeten hebben dan zou het dit moeten zijn. Dus mag het soms ietsje meer zijn!

Frank de Groot
Manager SpoedZorgNet

Deel deze pagina