Regionale afspraken en protocollen op website SpoedZorgNet

Vanuit de Focusgroep Spoedzorgketen en de bureaus van SpoedZorgNet en Netwerk Acute Zorg Noordwest wordt al enige tijd gewerkt aan de implementatie van het Kwaliteitskader Spoedzorgketen. In het kwaliteitskader staat onder andere dat in de regio bekend moet zijn welke regionale samenwerkingsafspraken tussen ketenpartners er gelden en dat duidelijk moet zijn welke toestandsbeelden naar welke ziekenhuizen getransporteerd moeten worden. Een eerste stap in die richting is dat de bureaus van SpoedZorgNet en NAZNW de hun bekende regionale afspraken en protocollen met betrekking tot vervoer en ketensamenwerking hebben gepubliceerd op hun website. Uiteraard volgen er later nog meer acties om de bekendheid van deze afspraken te bestendigen en te vergroten.

Deze afspraken zijn op de website te vinden onder het kopje Documentatie

Mochten er nog vragen zijn of missen hier nog documenten? Geeft u het vooral door!

Deel deze pagina