Terugblik webinar 'Coderen van abdominale letsels binnen de LTR'

Op dinsdag 7 december organiseerden Netwerk Acute Zorg Noordwest en SpoedZorgNet het webinar 'Coderen van abdominale letsels binnen de LTR'. Dit webinar vormde de eerste webinar in een reeks van periodieke webinars omtrent het coderen van letsels binnen de Landelijke Traumaregistratie (LTR). Het doel van deze webinars is om de datakwaliteit van de LTR te verbeteren door o.a. meer uniformiteit in de registratie te creëren. Deze online sessies zijn bedoeld voor alle medewerkers die betrokken zijn bij de registratie van de LTR.

Op 7 december heeft dr. Wietse Zuidema uitgebreid gesproken over het coderen van buikletsels. Dit deed hij aan de hand van het AIS-codeboek (versie update 2008). Bijna alle mogelijke buikletsels zijn de revue gepasseerd tijdens de uitleg van Zuidema, waarbij niet alleen de coderingen zijn besproken, maar ook de betreffende anatomie werd geïllustreerd middels OK-foto’s, schematische tekeningen uit tekstboeken en plaatjes van CT-scans. In totaal namen 49 personen deel aan het webinar.
De planning is dat deze inhoudelijke webinars vanaf nu ieder kwartaal plaatsvinden, waarbij er elke keer een ander onderwerp centraal zal staan en waarbij het elke keer door een andere regio zal worden georganiseerd.

Het webinar is via deze link terug te kijken.

Deel deze pagina