App Opgeschaalde ketenzorg

De app Opgeschaalde ketenzorg is te downloaden in de App-store en Google Play. De app is een naslagwerk voor iedereen die een sleutelfunctie heeft tijdens een incident of crisis in de (opgeschaalde) keten. Het biedt eenduidigheid in de rollen, taken en verantwoordelijkheden van de verschillende ketenpartners bij verschillende typen incidenten.

Aanmeldformulier
Om toegang te krijgen tot de app vult u het aanmeldformulier in. Hier wordt gevraagd om uw naam, organisatie, functie, functie binnen de crisisorganisatie van uw instelling en e-mailadres.
Uw aanmeldformulier wordt zo spoedig mogelijk in behandeling genomen. Na aanmelding ontvangt u van ons een bericht met een persoonlijke link, waarmee u uw account kunt activeren. U wordt direct doorverwezen naar de juiste store om de app te downloaden en te installeren op het door u gewenste apparaat.
Het aanmeldformulier is via onderstaande link bereikbaar:

https://okaanmelden.the-others.online/

Deel deze pagina