Blog - houtskoolschets

Ik kan niet tekenen. Of beter gezegd: ik heb het nooit geleerd. Als ik een dier probeer te tekenen dan wordt nooit geraden welk beest is bedoeld. Toch is er wel talent in mijn familie. Mijn moeder, zusje en mijn oudste dochter hebben het teken-gen wel aan elkaar doorgegeven. Ik vind het prachtig wat zij maken en mijn dochter heeft tekenen zelfs als extra VWO eindexamenvak gekozen. Je bouwt dan een portfolio op waarin je tekeningen met diverse technieken worden verzameld. Zij gebruikt daarbij soms ook houtskool. Daarmee kom je snel tot een opzet en creëer je een beeld dat je later meer precies kan uitwerken. Maar een houtskoolschets is ook kwetsbaar, je veegt het immers zomaar uit. Volgens haar leraar is ‘de essentie van tekenen de observatie’. Heel goed leren kijken en dat dan vertalen in een beeld op papier.

Voor de acute zorg wordt op dit moment ook gewerkt aan een houtskoolschets. Minister Bruno Bruins heeft allerlei partijen in het veld om input gevraagd om uiteindelijk te komen tot een houtskoolschets over de toekomst van de spoedzorg. De vraag ‘hoe zou de spoedzorg er toekomstbestendig uitzien als je het helemaal opnieuw mocht ontwerpen?’ impliceert enerzijds een vrije opdracht. Maar anderzijds is het niet de bedoeling om het huidige systeem helemaal omver te gooien. Dus er zijn wel degelijk beperkingen. Het wordt nog wel een uitdaging om de visie van velen uiteindelijk weer te geven in deze houtskoolschets. Immers, de vraag is hoe iedereen tegen dit probleem aankijkt en welke objectieve en subjectieve observaties hieraan ten grondslag liggen. En daarna begint het echte werk eigenlijk pas. Dan moet deze schets worden omgezet in een scherpe en gedetailleerde tekening die tegen een stootje kan en niet zomaar kan worden uitgeveegd of uit zichzelf vervaagd. En wie maakt uiteindelijk de tekening op basis van deze schets die echt een antwoord geeft op de uitdagingen in de spoedzorg? Hopelijk wel iemand die een voor iedereen eenduidig beeld kan creëren en waarbij niet, zoals het doorgaans met mijn tekeningen gaat, iedereen een andere interpretatie geeft aan het eindresultaat 

Frank de Groot
Manager SpoedZorgNet

Deel deze pagina