BOSZ

Sinds 2016 maken de ziekenhuizen uit de regio van SpoedZorgNet gebruik van de Basis Opleiding Sleutelfunctionarissen Ziekenhuizen (BOSZ). Netwerk Acute Zorg Noordwest heeft deze cursus ontwikkeld voor de sleutelfunctionarissen van de ziekenhuizen die een rol hebben in het Ziekenhuis Rampen Opvangplan (ZiROP) tijdens een incident of crisis.

Doelgroep
De beoogde doelgroep zijn medewerkers van de SEH, IC en/of OK en leden van operationele (crisis)teams en/of (crisis)beleidsteams van de ziekenhuizen binnen de regio’s van het Netwerk Acute Zorg Noordwest en SpoedZorgNet.

Programma
De dag is opgebouwd op basis van de cyclus Opleiden, Trainen en Oefenen. In de ochtend ligt de focus op opleiden, waarbij de volgende onderwerpen aan bod komen: het Integraal Crisisplan/ZiROP, CBRN (Chemische, Biologische, Radiologische, Nucleaire incidenten), Terrorismegevolgbestrijding, Grootschalige Geneeskundige Bijstand (GGB) en de rol van de GHOR.
Naast een theoretisch deel kent de opleiding voldoende ruimte om de geleerde lessen in de praktijk te brengen. In het tweede deel van de ochtend gaan de deelnemers eerst in de vorm van een tabletop training aan de slag met een scenario, waarbij gekeken wordt hoe men vanuit de eigen rol in een crisis het scenario zou aanpakken. Kennisuitwisseling staat ook hier centraal door het uitwisselen van ervaringen over hoe processen/procedures binnen de eigen zorginstelling zijn afgesproken. Na de tabletop training kunnen de deelnemers in de praktijk aan de slag in een oefening waarbij gebruik gemaakt wordt van ETS (Emergo Train System©).

De opleiding wordt positief ervaren door de goede mix van theorie en praktijk. De deelnemers kunnen in een veilige omgeving aan de slag, waarbij vooral ingestoken wordt op de eigen rol tijdens een crisis, ook tijdens de oefening. Een andere belangrijke succesfactor van de opleiding is dat een oefenomgeving nagebootst wordt die overeenkomt met de eigen crisisorganisatie inclusief het Operationeel team (OT) en het Crisisbeleidsteam (CBT). Om los te komen van de eigen organisatie wordt de BOSZ-dag georganiseerd in het AFAS-stadion in Alkmaar. De instructeurs die de deelnemers tijdens de dag begeleiden en coachen zijn werkzaam binnen de zorginstellingen van het Netwerk Acute Zorg Noordwest en SpoedZorgNet: een opleiding vóór en dóór de regio!

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot Linda van der Voort, adviseur Crisisbeheersing & OTO SpoedZorgNet. 

Deel deze pagina