BOTSZ

Als logisch vervolg op de BOSZ cursus (Basis Opleiding Sleutelfunctionarissen Ziekenhuizen) zijn de BOTSZ modules nu ook beschikbaar voor de ziekenhuizen in de regio van SpoedZorgNet.

In opdracht van het Netwerk Acute Zorg Noordwest zijn de scholingsmodules BT-OT Opleiding Sleutelfunctionarissen ZiROP (BOTSZ) ontwikkeld. Voortkomend uit de BOSZ kwam naar voren dat er binnen de regio behoefte was om specifiek de rollen binnen en functie van het operationeel (crisis)team en (crisis)beleidsteam op te leiden en te trainen. Uitgangspunt voor de scholingsmodules zijn de landelijk vastgestelde kwalificatieprofielen. De scholingsmodules dienen bij voorkeur chronologisch gevolgd te worden en bestaan uit:

 • Module 1: Effectief vergaderen voorzitter OT
  In deze training zal de focus liggen op vergadering op tactisch niveau onder crisisomstandigheden. Daarin zal effectief overleg onder tijdsdruk, prioriteren, gebruik maken van het BOB model, samenwerking en leidinggeven aan de orde komen.
 • Module 2: Effectief vergaderen voorzitter BT
  In deze training zal de focus liggen op vergadering op strategisch niveau onder crisisomstandigheden. Daarin zal effectief overleg onder tijdsdruk, prioriteren, gebruik maken van het BOB model, samenwerking en leidinggeven aan de orde komen.
 • Module 3: Loggen, plotten en verslagleggen
  De ondersteuners hebben een belangrijke taak en rol binnen het BT en OT. In deze training zal worden ingegaan op de positie en taak van het OT en BT en de organisatie ten tijde van een ramp.
 • Module 4: Vergaderen onder crisisomstandigheden OT
  De leden van het OT hebben een adviserende taak met een specifiek aandachtsgebied binnen het team naar de voorzitter. In deze training zullen de onderwerpen effectief overleg onder tijdsdruk, prioriteren, gebruik maken van het BOB model en samenwerking aan de orde komen.
 • Module 5: Vergaderen onder crisisomstandigheden BT
  De leden van het BT zijn de adviseurs voor de voorzitter en hebben daardoor een rol in de besluitvorming op strategisch niveau. Het team zal de strategische besluiten moeten kunnen omzetten naar tactische opdrachten.
 • Module 6: Vergaderen onder crisisomstandigheden OT en BT
  Aan de hand van een scenario gaan het BT en het OT samenwerken om een balans te krijgen tussen het strategisch en tactisch niveau. Beide teams gaan gebruik maken van de vergaderstructuur en (eerder verworden) vaardigheden om op effectieve wijze de overleggen vorm te geven.
 • Module 7: Video coaching
  Aan de hand van videobeelden zal de voorzitter van het OT of BT zich bewust worden van zijn/haar rol en functie tijdens de vergaderingen. Tijdens module 1 en 2 is de mogelijkheid deze module toe te voegen. Immers het gedrag van de voorzitter is bepalend voor het effect en de wijze van het bepalen van de doelstelling binnen het team.

Het docententeam is zoveel mogelijk samengesteld door functionarissen uit de regio van Netwerk Acute Zorg Noordwest en SpoedZorgNet, waardoor ook voor de BOTSZ geldt: ‘voor en door’ de regio.

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot uw OTO-coördinator of Mindy Stevenhaagen of Corina de Groot.

Deel deze pagina