Crisiscommunicatie

In samenwerking met Netwerk Acute Zorg Noordwest bieden we de ketenpartners van de beide regio’s de mogelijkheid om deel te nemen aan crisiscommunicatie trainingen.

Doelgroep
Goede crisiscommunicatie vereist een gedegen voorbereiding, oefening en training. Het (meerjarig) traject is een OTO (opleidings- trainings- en oefen-) pakket voor communicatiefunctionarissen in de regio.

Programma
Het programma start met een basisopleiding crisiscommunicatie. Daarna volgen modules voor omgevingsanalyse, strategisch adviseren en leiding en coördinatie. Het programma eindigt met een simulatieoefening, waarmee we de meerdaagse OTO traject af willen sluiten (nog niet gepland).
De volgende modules zijn beschikbaar:

• Basis training crisiscommunicatie

Verdiepingsmodules
• Omgevingsanalyse (max 15 deelnemers)
• Strategisch adviseren (max 6 deelnemers)
• Tekstproductie onder druk (max 15 deelnemers)
• Mediatraining (max 6 deelnemers)
• Leiding en coördinatie Crisiscommunicatie (max 6 deelnemers)
• Simulatie (max. 20 deelnemers)

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot Ruben Mikulicz, Adviseur Netwerk Acute Zorg Noordwest. 

Deel deze pagina