Disclaimer

Ondanks dat de inhoud van de pagina's van www.SpoedZorgNet.nl met zorg wordt samengesteld, kan SpoedZorgNet niet garant staan voor de juistheid en volledigheid van de via de website verstrekte informatie. Aan de gegevens op deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. SpoedZorgNet is niet aansprakelijk voor de inhoud van de pagina's op www.SpoedZorgNet.nl. SpoedZorgNet sluit alle aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van gebruik van deze website uit.

• Protocollen
De protocollen die beschikbaar zijn via deze website zijn bedoeld als handvat voor de clinicus in de dagelijkse praktijk en dienen ter ondersteuning bij het nemen van medische beslissingen. De inhoud van de protocollen is waar mogelijk gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en voorafgaand aan vaststelling voorgelegd aan de leden van het Regionaal Trauma Overleg. De protocollen zijn geen vervanging van een zorgvuldige afweging door de behandelend arts. In individuele gevallen kan het noodzakelijk zijn van de protocollen af te wijken.

Deze protocollen zijn zorgvuldig samengesteld. Desondanks kunnen, door voortschrijdend wetenschappelijk inzicht, afwijkende lokale omstandigheden of andere oorzaken, onvolkomenheden niet worden uitgesloten. SpoedZorgNet aanvaardt daarvoor geen aansprakelijkheid. Wel verzoekt SpoedZorgNet eventuele onjuistheden in de protocollen te melden door een mail te sturen naar: SpoedZorgNet@amc.nl.

Linken naar pagina's van de website van SpoedZorgNet, bij voorkeur de homepage, is toegestaan mits deze link rechtmatig is, de goede naam van SpoedZorgNet niet wordt geschaad en niet de suggestie wordt gewekt dat er sprake is van instemming door en/of steun van SpoedZorgNet waar dit niet het geval is.

Deel deze pagina