E-learning Verloskunde acute verwijzing

De e-learning Verloskunde met als onderwerp acute verwijzingen is verhuisd en wordt voortaan beheerd door de Amstel Academie. Voordeel hiervan is dat de backoffice bereikbaar is en vragen of verstoringen snel kunnen worden verholpen. Voor de e-learning klik hier; een eenmalige registratie is wel noodzakelijk. De e-learning kan zonder kosten worden doorlopen.

Accreditatie
Er is opnieuw accreditatie aangevraagd voor deze e-learning bij de KNOV en V&VN VOG, waarmee Verloskunde en Obstetrieverpleegkundigen deze punten krijgen toegekend. Na het doorlopen van de hele e-learning en de toetsvragen kom je in aanmerking voor accreditatiepunten.

Voor wie?
De e-learning is bedoeld voor verloskundigen en Obstetrie verpleegkundigen, maar het biedt ook belangrijke kennis voor meldkamer- en ambulancemedewerkers, kraamverzorgenden, gynaecologen en kinderartsen. Deelnemers uit de focusgroep Acute Verloskunde hebben als betrokken partijen in de acute zorgketen werkafspraken gemaakt en een protocol ontwikkeld dat betrekking heeft op overdrachtmomenten en parallelle acties.

De e-learning is in samenwerking met SpoedZorgNet en Netwerk Geboortezorg Noordwest Nederland ontwikkeld.

Voor vragen of meer informatie kunt u terecht bij Corina de Groot (c.degroot@amsterdamumc.nl) of Martijn Rhebergen (m.rhebergen@amsterdamumc.nl)

 

Deel deze pagina