Jaarrapport Traumaregistratie 2013-2017

Het in vogelvlucht beschrijven van een jaar in de context van een zorglandschap dat continue in beweging is, dat is een uitdaging. Wanneer het jaar 2017 in een notendop wordt ondervangen in woorden dan zullen ‘samenwerkingen’, ‘lateralisaties’ en ‘verschuivingen in patiëntenstromen’ in ieder geval de revue passeren. In het jaarrapport Traumaregistratie 2013-2017 is er speciale aandacht voor de hierboven genoemde thema’s, waarvoor nog steeds in de regio inspanningen worden geleverd.

Op korte termijn kunt u bladeren door de gezamenlijke rapportage Traumaregistratie 2013-2017 van SpoedZorgNet AMC en Netwerk Acute Zorg Noordwest. Om de data van de traumaregistratie nog beter te kunnen interpreteren zal het rapport dit jaar bestaan uit een overzicht per traumanetwerk én een gezamenlijk gedeelte waarbij zal worden ingezoomd op de opvang van multitraumapatiënten in de traumacentra AMC en VUmc. Een unieke rapportage met één omslag maar met twee traumazorgnetwerken.

Deel deze pagina