Tijdlijn 2016 - 2017

27 november 2017

Kamerbrief over ontwikkelingen aanpak drukte in de acute zorg

Naar aanleiding van signalen over de drukte in de acute zorg (bijvoorbeeld de vorig jaar gepubliceerde brief van TraumaNet AMC 'Brandbrief' over drukke Spoedeisende Hulpen) heeft mijn ambtsvoorganger u regelmatig geïnformeerd. Zij heeft verslag gedaan over de problematiek en aanpak in brieven aan uw Kamer. Lees verder>>

 

22 juni 2017

De Spoedpatiënt Centraal - Capaciteits problematiek spoedzorg Rapportage regio Noord-Holland / Flevoland

Dat de spoedzorg onder druk staat is helaas al bijna geen nieuws meer. In dit rapport hebben we de ontwikkeling van de spoedzorg over de periode 2013-2017 uiteen gezet om zo een inzicht te geven in waarom deze ontwikkeling heeft plaatsgevonden en hoe deze samenhangt met andere bewegingen in het zorgveld. We gaan dieper in op de toename van het aantal SEH stops, de verschuivingen tussen spoed en planbare zorg in de ziekenhuizen en de beleidsontwikkelingen in de ouderenzorg.

 

20 juni 2017

Brief aan de Voorzitter van de Tweede Kamer van mevrouw drs. E.I. Schippers (VWS)

Afgelopen periode hebben wij regelmatig met elkaar gesproken over de drukte in de acute zorg. Signalen zoals de vorig jaar gepubliceerde brief van TraumaNet AMC 'Brandbrief regionale spoedzorg - de rek is eruit', maar ook vanuit het VWS praktijkteam 'zorg op de juiste plek' gaven aan dat in verschillende regio's de druk op de afdelingen voor Spoedeisende Hulp te vaak te groot was, met name als gevolg van de toestroom van kwetsbare ouderen. Lees verder>>

 

12 juni 2017

Derde Invitational Conference Spoedzorg

Maandag 12 juni hebben wij samen met VWS de derde invitational conference Spoedzorg georganiseerd. Naar aanleiding van onze brandbrief “De rek is er uit” over SEH- en EHH-stops van mei vorig jaar stond in de eerste Invitational de probleemanalyse van de spoedzorgproblematiek centraal. In de tweede Invitational hebben we best practices uit het land gedeeld om deze problematiek te kunnen bestrijden. Sindsdien werken we binnen ROAZ-verband hard aan het inperken van deze tijdelijke sluitingen en zoeken we naar oplossingen middels (onder andere) zogenaamde best practices. De toenemende vraag naar spoedzorg lijkt echter geen incident te zijn, maar zal naar waarschijnlijkheid op korte termijn alleen maar zal groeien, onder andere door de vergrijzing van de regionale bevolking. Bij deze derde invitational conferencezijn we op zoek gegaan naar meer structurele oplossingen om de druk op de spoedzorg te verlagen. Lees verder>>

Presentaties

Via de onderstaande links kunt u de presentaties terug kijken die gegeven zijn tijdens de Invitational Conference.

 

12 mei 2017

Update van de laatste ontwikkelingen naar VWS

Hierbij stel ik u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen met betrekking tot de aanpak van drukte in de acute zorgregio van TraumaNet AMC. In onze regio wordt het aantal keren dat een ziekenhuis de meldkamer verzoekt om voor acute gevallen tijdelijk ontzien te worden (‘stops’) geregistreerd en geanalyseerd. Na een periode van verontrustende toename van het aantal stops lijkt dit zich in het eerste kwartaal van 2017 te stabiliseren, maar blijft desalniettemin hoog (een verdubbeling ten opzichte van dezelfde periode in 2015). Hetzelfde geldt voor overige signalen die wij vanuit ons netwerk ontvangen over drukte in de acute zorgketen en de problematiek rondom acute zorg aan ouderen. Lees verder>>

 

15 december 2016

Op verzoek van VWS een update over de stand van zaken

U heeft mij verzocht om u te informeren over de stand van zaken in onze regio met betrekking tot de aanpak van drukte in de acute zorg en de situatie rondom de zorg aan kwetsbare ouderen in het bijzonder. Hierbij stel ik u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de acute zorgregio van TraumaNet AMC. Lees verder>>

 

25 oktober 2016

Tweede Invitational Conference Spoedzorg

Op 25 oktober was de tweede Invitational Conference Spoedzorg. Waar tijdens de eerste bijeenkomst de nadruk lag op het achterhalen van de kern(en) van de capaciteitsproblematiek in de spoedzorgketen, lag nu de focus op de oplossing hiervan. De hele keten van hulpverlening, van meldkamer tot buurtzorg, van bestuurder tot verpleger, alle invalshoeken waren vertegenwoordigd en bereid om van elkaar te leren.

Presentaties
Via de onderstaande links kunt u de presentaties terug kijken die gegeven zijn tijdens de Invitational Conference.

5 oktober 2016

Kamerbrief over aanpak drukte acute zorgketen

Op 19 mei jongstleden heeft TraumaNet AMC de ‘Brandbrief regionale spoedzorg – de rek is eruit’ gepubliceerd. De centrale boodschap van deze brief was dat de druk op de afdelingen voor Spoedeisende Hulp (SEH’s) te vaak te groot was. Minister Schippers laat weten op 6 juni haar reactie te hebben gegeven op deze brief en heeft toegezegd na de zomer te informeren over de uitkomsten van het ronde tafel overleg in de regio Amsterdam en over de inventarisatie door het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ). In deze brief treft u meer informatie en haar voornemens voor de aanpak van de drukte in de acute zorgketen aan.

 

september 2016

Capaciteitsproblematiek acute zorg: Best Practices (versie 1.4, maart 2018)

In het ROAZ van 10 juni 2016 is afgesproken best practices om de capaciteitsproblematiek op SEH’s te verminderen met elkaar te delen. Netwerk Acute Zorg Noordwest en TraumaNet AMC hebben voorbeelden verzameld en in dit document op een rij gezet. De best practices zijn ingedeeld op het verminderen van de instroom, het verbeteren van de doorstroom en het verbeteren van de uitstroom. Naast best practices zijn er ook nog niet bewezen pilots/onderzoeken/ oplossingsrichtingen opgenomen. 

 

30 juni 2016

Invitational Conference Spoedzorg

Aanleiding voor deze invitational conference is de capaciteitsproblematiek binnen de acute zorg in de regio, waarover TraumaNet AMC eind mei de brandbrief ‘Regionale spoedzorg – de rek is eruit’ naar buiten heeft gebracht. Dit heeft geresulteerd in een bijeenkomst met alle partijen, door TraumaNet AMC en het ministerie van VWS gezamenlijk georganiseerd.

Het doel van de bijeenkomst was om de knelpunten in de capaciteitsproblematiek van de spoedzorg te identificeren aan de hand van de spoedzorgketen, te komen met oplossingsrichtingen en hier na deze bijeenkomst concreet vervolg aan te geven.

klik hier voor het verslag.

 

26 mei 2016

Bijeenkomst met de schrijvers van de brandbrief en VWS

Dit overleg in ingepland op verzoek van VWS met als insteek, het bespreken wat er gedaan kan worden om het probleem aan te pakken. Er is besloten eerst de knelpunten in kaart te brengen en aan te wijzen wie voor welke problematiek nu precies verantwoordelijk is.

 

24 mei 2016

Het mondelinge vragenuur Tweede kamer

Vragen van het lid Leijten aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, bij afwezigheid van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, over de brandbrief van de ambulancezorg dat ze niet terecht kunnen op de dichtsbijzijnde spoedeisendehulpposten.

Klik hier voor het verslag.

 

23 mei 2016

Interview met Jan Luitse, traumachirurg en Hoofd SEH in het NRC

'Zo kunnen we zorg niet garanderen'. Het aantal opnamestops op de spoediesende hulp neemt sterk toe. „We leggen patiënten vaak op de gang, zonder apparatuur.” 

Traumachirurg Jan Luitse rijdt zo nu en dan met een slecht gevoel naar huis. Dat gebeurt op dagen dat zijn afdeling spoedeisende hulp is overspoeld met patiënten, een opnamestop werd afgekondigd en patiënten urenlang lagen te wachten. Op de gang. Zoals de patiënt die met een gebroken heup het Amsterdamse AMC binnenkwam en acht uur later pas hulp kreeg.

Klik hier voor het interview. 

 

19 mei 2016

Brandbrief 'Regionale spoedzorg - de rek is er uit'

Steeds vaker moeten ziekenhuizen de poort voor spoedzorg sluiten. Alleen al in het laatste kwartaal van 2015 gebeurde dit in de regio Amsterdam ruim 600 keer. Reden: door afbraak van chronische zorg voor, met name, ouderen kunnen ziekenhuizen de patiëntenstroom soms niet meer verwerken en dreigen daardoor niet langer verantwoorde zorg te kunnen garanderen. Dit is een complex probleem met vele onderliggende oorzaken. Tot nu toe is het steeds goed afgelopen, maar als er niets verandert gaat het een keer mis.

Klik hier voor de brandbrief.

 

Deel deze pagina