Kwaliteitskader Spoedzorgketen

Wat is het?
Het Kwaliteitskader Spoedzorgketen (www.kwaliteitskaderspoedzorgketen.nl) is een landelijk kader dat beschrijft op welke zorg een patiënt met een acute zorgvraag kan rekenen en waar deze zorg aan moet voldoen. Het richt zich op de hele keten voor acute zorg: acute huisartsenzorg, ambulancezorg, zorg geleverd door de mobiele medische teams en de acute ziekenhuiszorg. Het kwaliteitskader benoemt hoe betrokken partijen met elkaar moeten samenwerken om iedere patiënt met een acute zorgvraag 24 uur per dag en 7 dagen per week zorg van goede kwaliteit te bieden.

In totaal zijn 129 normen (wettelijke normen, nieuwe normen, bestaande veldnormen en aanbevelingen) in het kwaliteitskader opgenomen. Input voor de nieuwe normen is geleverd door zorgprofessionals uit alle acute zorgregio’s en vertegenwoordigers van 11 betrokken koepelorganisaties. Daarnaast hebben AZN, FMS, InEen, LNAZ, NFU, NHG, NVSHA, NVZ, Patiëntenfederatie, V&VN en ZN hieraan meegewerkt. Het kader biedt ruimte en richting om regionaal invulling te geven aan de organisatie van de spoedzorg.

In april 2019 is het Kwaliteitskader Spoedzorgketen definitief ingediend bij Zorginstituut Nederland (ZiN).

Digitaal
Om ketenpartners te ondersteunen en meer overzicht te geven is binnen de LNAZ het idee ontstaan om het kwaliteitskader via internet in te zien: www.kwaliteitskaderspoedzorgketen.nl. Op deze site kunnen de normen eenvoudig opgezocht, geordend en geëxporteerd worden.

Daarnaast is het mogelijk voor ketenpartners om de voortgang van de implementatie per norm aan te geven en voor de netwerken om overzichten te maken van de regionale voortgang, beide uiteraard via een beveiligde login.

Implementatie
De komende periode zal in de regio gewerkt worden aan de implementatie van de normen uit het kader. Dit gebeurt onder andere in de focusgroep Spoedzorgketen, vanuit bureau SpoedZorgNet en Netwerk Acute Zorg en op landelijk niveau (LNAZ).

Deel deze pagina