Nieuws

Afgelopen donderdag kwam de focusgroep SEH-HAP voor de tweede keer dit jaar bij elkaar. Helaas was de opkomst niet zo groot; dit was wel zonde gezien de actualiteit van de onderwerpen die op dit moment in de acute zorg spelen.

Als de scholen weer zijn begonnen en iedereen weer zijn dagelijkse routines oppakt, de avonden korter worden en de bladeren gaan vallen dan weet je dat de tijd van terrasjes en onbekommerd genieten weer even achter ons ligt. Maar wat was de Franse wijn weer heerlijk (toch altijd anders dan een fles aan de keukentafel) en de Franse kaas en andere lekkernijen in de namiddagzon. In de vakantie mag dat vind ik.

Op dinsdag 13 november organiseert SpoedZorgNet AMC weer een thema-avond. Het onderwerp dat deze avond centraal staat is Acute Verloskunde. Onderwerpen die onder andere aan bod komen zijn: shock, prematuren, acute zorg aan zwangeren en verschillende casussen. Deelname aan deze thema-avond is kosteloos. Accreditatie is aangevraagd bij NAPA, KNOV, V&V, VS en NVSHA.

De Inspectie Justitie en Veiligheid (VenJ) en de Inspectie Gezondheidszorg (IGZ) adviseerden in 2014 een evaluatie van de nationale gewondenkaart. Dit advies sloot aan bij de behoefte vanuit de ambulancezorg om het gebruik van de gewondenkaart te herzien.

20 trainingen hebben er vanaf juni al plaatsgevonden in het opleidingscentrum van Ambulance Amsterdam aan de Karperweg en tot het einde van het jaar volgen er nog 23 trainingen. Maar liefst 43 keer wordt de training Wees Voorbereid 2.0 in 2018 door eigen en externe instructeurs gegeven aan alle verpleegkundigen en chauffeurs van de ambulance/zorgambulance en meldkamer centralisten van Ambulance Amsterdam.

Als er één ding is waar wij als Nederlanders goed in zijn, is het klagen. En dan vooral over dingen waar wij geen invloed op hebben, zoals het weer. Waren we vorig jaar aan het klagen dat het zo’n slechte zomer was, nu hebben we de afgelopen weken gepuft en gesteund onder twee hittegolven. Nu de regen voor de nodige verkoeling heeft gezorgd, wil ik even over iets anders klagen dan over het weer; iets waar wij iedere zomer opnieuw tegenaan lopen.

De Griepepidemie van de winter 2017/2018 hakte er flink in, deze duurde maar liefst 18 weken. Dit legde extra druk op de toch al zwaar belaste spoedzorgketen, die kampt met frequente SEH-stops, tekort van (gespecialiseerd) personeel, de bedbezetting in de zorginstellingen en de doorstroom naar de V&V-instellingen. De griepepidemie komt ieder jaar in hetzelfde seizoen en verloopt min of meer volgens een vast patroon. Toch lijken de zorginstellingen telkens weer overvallen te worden door de problemen die het griepseizoen met zich meebrengen.

Op donderdag 5 juli kwam voor de laatste keer dit jaar de focusgroep Acute Psychiatrie bij elkaar in de Veranda in Amsterdam. De opkomst was hoog en de agenda was divers. Na de opening van de vergadering en een korte voorstelronde kreeg Lilly Buurke, Beleidsadviseur Kwaliteit en Verantwoording van GGZ Nederland, het woord. Zij schetst hoe de implementatie van de Generieke Module vanaf 2019 wordt vormgegeven en richt zich daarbij specifiek op de het nieuwe bekostigingsmodel voor de acute GGZ.

Afgelopen weekend liep ik door mijn dorp naar de supermarkt en passeerde een terrasje. Ik zag bootjes op het water en keek naar het vergeelde gras. Had ik een stokbrood onder mijn arm gehad dan waande ik mij in Frankrijk en zou zo maar op vakantie kunnen zijn. Voor velen uit deze regio is dat moment aangebroken, scholen zijn dicht en we gaan er even tussenuit. Het werk kan wel even blijven liggen of is overgedragen. En dat is ook goed, want de aandacht richten op andere zaken is soms nodig en kan ook leiden tot enige afstand om nieuwe perspectieven te zien.

‘BIJDRAGEN AAN EEN WEZENLIJK PRODUCT’

Pagina's