Nieuws

Vorig jaar is op initiatief van de 6 GHOR-bureaus in de regio’s van Netwerk Acute Zorg Noordwest en SpoedZorgNet een bijeenkomst georganiseerd over basiskennis Crisisbeheersing voor de care-instellingen uit de beide regio’s. Deze bijeenkomst werd zo goed ontvangen, dat er in navolging hierop een vervolgbijeenkomst is gepland op 19 november.

Afgelopen vrijdag was ik bij het jaarcongres van het Landelijk Netwerk Acute Zorg waarbij we stil stonden bij het feit dat de 11 traumacentra in Nederland 20 jaar geleden zijn opgezet. Een visionaire beslissing die destijds genomen is door toenmalig minister Els Borst. Dit was ver vóór wij allemaal de netwerkorganisatie zagen als noodzakelijke toekomst en heeft ons veel goeds gebracht: regionale samenwerking en regie, en een indeling in 3 levels van traumazorg om zo de juiste patiënt op de juiste plaats te laten behandelen.

Vanaf 1 oktober ben ik met frisse moed en veel plezier begonnen als Stafadviseur – Coördinator Traumaregistratie bij SpoedZorgNet. Graag stel ik me via deze weg aan jullie voor.

Op dinsdag 12 november stond het vierde tactisch ROAZ van dit jaar gepland. Met deelnemers vanuit de VVT, GGZ, HAP’s, ziekenhuizen, RAV en GHOR begon de vergadering met het agendapunt over het nakomen van bestaande regionale afspraken, waarvoor in de vorige vergadering te weinig tijd was om dit punt goed met elkaar te bespreken.

Twee keer per jaar komt de focusgroep verloskunde bijeen. De afgelopen twee jaar is de capaciteitsproblematiek een van de belangrijkste bespreekpunten geweest. Tijdens de vergadering van 15 oktober zijn de volgende onderwerpen besproken:

Elk jaar is het spannend wat het komende griepseizoen gaat brengen. Voorspellingen op basis van het verloop van de griep op het zuidelijk halfrond gaan niet altijd op.

Het bestuurlijk ROAZ heeft ingestemd met het voorstel van de voorbereidingscommissie van de focusgroep Opgeschaalde zorg om de focusgroep Opgeschaalde zorg niet meer bij elkaar te laten komen.

Achtergrond
Op 28 oktober 2015 vond de eerste bijeenkomst van de focusgroep Opgeschaalde zorg plaats. De focusgroep kwam twee keer per jaar bij elkaar met als doel:

Op 27 september kwamen de bestuurders van de zorginstellingen uit de regio Noord-Holland en Flevoland bij elkaar voor het tweede bestuurlijk ROAZ van dit jaar. In het bijzonder werden de vertegenwoordigers vanuit de VVT-instellingen welkom geheten, die voor de eerste keer officieel aanwezig waren bij het bestuurlijk ROAZ.

Vrijdag 11 oktober organiseerde Ambulance Amsterdam in samenwerking met SpoedZorgNet en Netwerk Acute Zorg Noordwest het symposium 'Durf te melden'. Wij kijken terug op een geslaagde dag.

Een weergave van de inhoud is te zien in onderstaand filmpje. 

2018 was een bewogen jaar voor de regio’s van de traumanetwerken, met blijvende veranderingen in het trauma landschap. Allereerst het jaar dat MC Slotervaart en MC Zuiderzee faillissement moesten aanvragen waardoor verandering van patiënten stromen plaatsvonden binnen beide regio’s. Daarnaast ook het jaar waarin de nieuwe NVT criteria bekend werden, wat een verdere verschuiving in trauma chirurgische patiëntenstromen zal initiëren.

Pagina's