Nieuws

Sinds anderhalf jaar zijn Maarten Kok (SEH-arts in het Spaarne Gasthuis) en Jacqueline Langeslag (huisarts bij Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra en bestuurslid met portefeuille Spoedzorg bij de Huisartsenkring Amsterdam Almere) de voorzitters van de focusgroep Spoedzorgketen. Beiden hebben de afgelopen periode een rol gehad in een crisisteam binnen hun eigen organisatie. Jacqueline is ‘huisarts-lid’ van het Crisisteam HaROP Amsterdam en Maarten is lid van het OT SEH.

Na een intensieve periode breekt voor velen van ons binnenkort een welverdiende vakantie aan. Misschien in eigen land of toch de grens over nu vele landen hun beleid weer wat versoepeld hebben. Terwijl we allemaal alert zijn op een mogelijke 2e COVID-golf, nemen we de tijd om even terug te kijken. Wat ging goed en wat kan beter? De eerste tussentijdse evaluaties zijn daarom al in volle gang.

Joris is een van de leidinggevenden in het Amsterdam UMC van het Vrouw- en Kind Centrum bij de afdeling Verloskunde en Gynaecologie op beide locaties. Hij was de afgelopen periode actief betrokken bij het COVID crisisoverleg op de V&G afdeling en bij het (crisis)afstemmingoverleg van de V&G in de regio.

Jorrit Lemkes is Interventie Cardioloog en werkplekmanager EHH/CCU in het Amsterdam UMC, Locatie VUmc en voorzitter Focusgroep Acute Cardiologie.

Marieke Visser is neuroloog in het Amsterdam UMC, locatie VUmc. Zij heeft tijdens de COVID-crisis een coördinerende rol gehad. Per e-mail hebben wij haar een aantal vragen gesteld over de afgelopen en komende periode.

Op 12 juni heeft Kaij Treskes, traumachirurg in opleiding, zijn proefschrift ‘Immediate total-body CT scanning after severe trauma’ verdedigd. Hij heeft vanuit het AUMC, locatie AMC de REACT-2 studie gecoördineerd. Kaj is twee jaar lang werkzaam geweest bij SpoedZorgNet.

Een interview met Frank Bloemers en Jens Halm, beide traumachirurgen in het Amsterdam UMC en tevens de voorzitters van de Focusgroep Traumazorg, vindt uiteraard online via videobellen plaats. Een goede manier om niet alleen ‘Corona-proof’ te werken, maar ook om sneller een gaatje te vinden in de volle agenda’s van beide heren. We spraken beiden over hun rollen gedurende de afgelopen maanden, toen de COVID-epidemie zijn pieken kende, de uitdagingen binnen de traumazorg en keken met elkaar vooruit naar de toekomst.

Jeroen Zoeteman is directeur behandelzaken bij Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam en voorzitter van de Focusgroep Acute Psychiatrie. Per e-mail hebben wij hem een aantal vragen gesteld over de afgelopen en komende periode.

Wat was jouw rol de afgelopen periode?
Afgelopen periode was ik de voorzitter van de focusgroep acute psychiatrie Amsterdam.

Eén van de eerste vergaderingen die ik als nieuw bloed bij SpoedZorgNet bijwoonde was ‘het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ)’ op een vrijdagochtend. Ik was verwachtingsvol, want ja, daar komen immers de bestuurders van de ketenpartners bij elkaar. Hoe werkt dat precies, zo’n ROAZ-vergadering? Is het de bedoeling dat ik iedereen een hand geef? Een praatje maak met die meneer of mevrouw? Of is het een ‘come and go’ en doen die stevige handdrukken van mij er niet zoveel toe? Het waren vragen die door mijn toen nog 23-jarige hoofd spookten.

Wie had kunnen denken dat binnen een kleine twee maanden de wereld er zo anders uit zou zien. Zeker, we hebben geoefend met pandemie scenario’s en hebben draaiboeken gemaakt. En we hebben ons afgevraagd wie wat wanneer doet en hoe we volgens een escalatiematrix door de verschillende fases van opschaling heen gaan bij een infectieziekte uitbraak. En dat is goed geweest, maar heeft ons maar gedeeltelijk geholpen. Want de impact van dit wereldwijde virus hebben toch niet veel mensen voorzien lijkt me.

Pagina's