Nieuws

Op vrijdag 11 oktober organiseert Ambulance Amsterdam in samenwerking met SpoedZorgNet en Netwerk Acute Zorg Noordwest een symposium met als onderwerp Kindermishandeling en huiselijk geweld bij de Meervaart in Amsterdam. Dit aanpakken vergt moed, willen en kunnen. Diverse sprekers (o.a. ervaringsdeskundige, jurist, zeden rechecheur, geriater) uit de keten zullen de aanwezigen meenemen in casuïstiek, regels omtrent melden en de AVG, best practices en meer... 

Na de goede bijeenkomst van de focusgroep Spoedzorgketen in maart vond de tweede bijeenkomst in 2019 op verzoek van de focusgroepleden nog voor de zomer plaats. Op 4 juli stond er een volle agenda klaar, waarin vooral de voortgang op onderwerpen werd besproken waarvan in maart besloten was om als focusgroep mee aan de slag te gaan.

Ook dit jaar is het jaarrapport traumaregistratie 2018 een coproductie van SpoedZorgNet en Netwerk Acute Zorg Noordwest. Beide regio’s worden apart gepresenteerd in het jaarrapport. In het gezamenlijke deel ligt de focus dit jaar op de kindertrauma’s. In deze DigiPost alvast een ‘preview’ op de resultaten van het registratiejaar 2018 van SpoedZorgNet.

Ondanks dat de Nederlandse arts een significant kleinere kans loopt op een claim dan zijn Amerikaanse collega, neemt de angst voor een claimcultuur toe, met grote consequenties in de vorm van overbehandeling en depressie/burn-out onder medisch personeel. De positieve keerzijde van claims is echter dat het identificeren van de meest voorkomende oorzaken inzicht geeft in de knelpunten van de gezondheidszorg. De orthopedie/trauma-chirurgie en met name het voet/enkel gebied is gedefinieerd als hoog-risicogebied in het ontvangen van een claim.

Ruim een jaar heb ik mogen werken in de boeiende wereld van acute zorg. Als netwerk alles op alles zetten om daadwerkelijk de zorg voor de spoedpatiënt op de juiste plek en op de juiste tijd te realiseren. Een uitdaging die op papier vele malen makkelijker lijkt dan dat dit in de werkelijkheid is.

Naar aanleiding van de afspraken in de multidisciplinaire werkgroep en het ontwikkelde regioprotocol ‘Acute Prehospiale Verwijzing’ is ter ondersteuning en de borging en implementeren een e-learning ontwikkeld, die recentelijk is geaccrediteerd door de KNOV. Het  accreditatieproces voor O&G verpleegkundigen loopt nog.

Afgelopen donderdag heeft in het Van der Valk Hotel in Oostzaan voor de tweede maal het tactisch ROAZ plaatsgevonden. Tijdens deze interactieve bijeenkomst stonden onderlinge kennismaking en een actuele discussie rondom de vijf thema’s centraal.  Geen stoelen dit keer, maar statafels waaraan alle aanwezigen op meer informele wijze met elkaar in gesprek gingen en rouleerden langs een vijftal thema’s voortkomend uit het deltaplan (instroom; transparantie en inzicht in capaciteit; personeel, opleiden en flexibiliteit; logistiek en uitstroom).

Op zaterdagochtend 22 juni vond er in het OLVG, locatie West de oefening Familieopvang ‘de Hereniging’ plaats. Het scenario: een explosie in de bakkerij van een pas geopende winkel in het centrum van Amsterdam. Om de oefening te laten slagen werden lotus-slachtoffers en vrijwilligers ingezet. Elke figurant ontving ter voorbereiding een uitgebreide rolbeschrijving, met daarin het scenario, de relatie tot het slachtoffer en het gedrag. Ook ik heb die ochtend een figurantenrol ten tonele gevoerd en mij nerveus en opgewonden gedragen op zoek naar mijn collega van de bakkerij.

Op 28 mei vond het Symposium Bombastic…be prepared! plaats, georganiseerd door Dijklander Ziekenhuis. Onder meer traumatisch letsel na explosie (zogeheten ‘blast injury) werd besproken, waarbij werd ingegaan op het mechanisme van drukgolven, classificatie en behandeling. Onder de aandacht was ook de Dienst Speciale Interventies (DSI) die de leiding heeft bij de inzet van speciale eenheden en in antwoord op de terroristische dreiging door heel Nederland Rapid Response Teams (RRT) inzet en wanneer nodig de zogeheten Quick Reaction Force.

Als jongetje van een jaar of 15 ging ik altijd naar de Europacup wedstrijden van Ajax. Het was begin jaren ‘70’ en de periode dat Ajax zijn grootste successen behaalde met drie finales in de Europacup 1 op rij (de Champions League bestond toen nog niet). Deze wedstijden werden toen altijd in het oude Olympisch stadion gespeeld.  Natuurlijk kon ik toen geen kaartje betalen, maar dat was geen probleem. Je keek wat de kleur was van een kaartje, zocht een stukje karton van vergelijkbare kleur en mengde je tussen de massa die naar binnen liep.

Pagina's