Nieuws

Dinsdag 4 februari was het voor de tweede keer dat de leden van deze focusgroep bij elkaar kwamen nadat er was besloten om het Regionaal Trauma Overleg georganiseerd door SpoedZorgNet en de Focusgroep Traumachirurgie georganiseerd door Netwerk Acute Zorg Noordwest samen te voegen. Dit in de context van de groeiende samenwerking tussen Amsterdam UMC, locatie AMC en VUmc. Tijdens deze bijeenkomst is dan ook met elkaar besloten om vanaf nu verder te gaan onder de noemer ‘Focusgroep Traumazorg’.

Vorige week is het Kwaliteitskader Spoedzorgketen eindelijk vastgesteld. Een toch wel langdurig proces om in toetsbare bewoordingen vast te leggen waar de spoedzorgketen aan moet voldoen om de acute patiënt de juiste zorg te geven. Het begon enkele jaren geleden met het zorgvuldig beschrijven van een aantal zogenaamde patient journeys. Samen met alle ketenpartners en de patiënt is toen beschreven wat de juiste zorg moet zijn die door de hele spoedzorgketen wordt geleverd, met specifieke aandacht voor de overgangsmomenten tussen de ketenpartners.

Op 18 februari vond de officiële start van het nieuwe BOSZ-jaar plaats, de jaarlijkse kick-off met alle BOSZ-trainers. Allereerst werd teruggekeken op het jaar 2019, waarin 9 BOSZ-dagen hebben plaatsgevonden. Na iedere lesdag vindt een deelnemersevaluatie plaats. Daarnaast evalueren de BOSZ-trainers gezamenlijk het afgelopen jaar en kijken zij waar er mogelijk verbeteringen in het programma doorgevoerd kunnen worden om de BOSZ-lesdag nog beter op de behoeften van de deelnemers af te kunnen stemmen.

Op 13 februari stond het eerste tactisch ROAZ van 2020 gepland. Het eerste deel van de vergadering werden de tactisch ROAZ leden geïnformeerd over lopende ontwikkelingen die op 13 maart in het bestuurlijk ROAZ geagendeerd worden.

Tijdens de SBARR-campagneweek hebben alle ziekenhuizen, ambulancediensten en huisartsenposten een EHBO-doos (Eerste Hulp bij Overdracht) ontvangen met daarin praktische hulpmiddelen voor het toepassen van SBARR. Eén van deze hulpmiddelen was het SBARR-notitieblokje, wat gebruikt kan worden bij een gestructureerde overdracht. Over het format van dit notitieblokje hebben we een aantal vragen gekregen, die we inhoudelijk hebben besproken in de focusgroep Spoedzorgketen.

De eerste bijeenkomst in 2020 van de focusgroep Spoedzorgketen vond plaats op 11 februari. Ondanks een helaas niet al te hoge opkomst kunnen we met de aanwezige focusgroepleden terugblikken op een constructieve bijeenkomst, waarin we met elkaar weer wat stappen hebben gezet om processen in de spoedzorgketen gezamenlijk meer te optimaliseren.

De belangrijkste onderwerpen die besproken zijn en actiepunten/afspraken die hieruit zijn voortgekomen tijdens de bijeenkomst waren:

2020 is begonnen en daarmee is het jaar van SBARR gestart! Doel van dit campagnejaar is dat SBARR bij iedere patiëntoverdracht de standaard moet zijn, in de juiste volgorde en als vanzelfsprekend gehanteerd gaat worden. Voor het campagnejaar hebben we een slogan ontwikkeld: Zorg voor SBARR! – wij zijn werkzaam in de zorg, vinden het belangrijk en hebben er zorg voor dat SBARR als standaard overdrachtsmethode wordt gebruikt en hiervoor gaan wij met elkaar in Noord-Holland en Flevoland zorgen!

Ik kan niet tekenen. Of beter gezegd: ik heb het nooit geleerd. Als ik een dier probeer te tekenen dan wordt nooit geraden welk beest is bedoeld. Toch is er wel talent in mijn familie. Mijn moeder, zusje en mijn oudste dochter hebben het teken-gen wel aan elkaar doorgegeven. Ik vind het prachtig wat zij maken en mijn dochter heeft tekenen zelfs als extra VWO eindexamenvak gekozen. Je bouwt dan een portfolio op waarin je tekeningen met diverse technieken worden verzameld. Zij gebruikt daarbij soms ook houtskool.

Na 8 maanden ga ik afscheid nemen van SpoedZorgNet. Maar bestaat dat eigenlijk wel, afscheid nemen? Volgens Marco Borsato niet, en daar ben ik het eigenlijk wel mee eens. De herinneringen die je hebt aan specifieke mensen of ervaringen neem je altijd mee. Zo neem ik dus ook mijn tijd bij SpoedZorgNet mee voor de rest van mijn leven. Een heel leuke tijd als ik terug kijk naar de afgelopen maanden. Meehelpen en denken over het Deltaplan acute zorg, om ervoor proberen te zorgen dat de acute patiënt zo snel mogelijk de juiste zorg op de juiste plek krijgt.

SpoedZorgNet AMC stimuleert en faciliteert alle ketenpartners in de acute zorg met als doel om ervoor te zorgen dat de acute patiënt in Noord-Holland en Flevoland zo snel mogelijk de best beschikbare kwaliteit van zorg ontvangt op de juiste plaats, in zowel de dagelijkse als de opgeschaalde situatie. SpoedZorgNet is verbonden aan Amsterdam UMC, locatie AMC, dat in 2008 door het ministerie van VWS is aangewezen als een van de elf traumacentra / acute zorgnetwerken in Nederland.

Pagina's