Nieuws

In mijn directe omgeving wordt veel naar zogenaamde ziekenhuisseries gekeken: Greys Anatomy, Code black, ER en een van mijn favorieten, the Good Doctor. Wat opvalt in die series is dat er eigenlijk altijd sprake is van drukte en een vorm van stress, vooral door lange dagen en het moeten presteren. Er zijn ook altijd veel patiënten en spannende momenten met levensbedreigende situaties. Toch spreekt het aan.

Beleid in ontwikkeling

Om richting te geven aan de ontwikkeling van SpoedZorgNet in de komende jaren hebben wij weer een meerjarenbeleidsplan geschreven. Doelstelling en acties voor de periode 2019-2021 uitgaande van onze drie kerntaken (ROAZ, TraumaZorg en OTO) zijn uitgesplitst in de thema’s Regio en Organisatie, Beschikbaarheid en Bereikbaarheid, Kwaliteit en Kennisdeling. Door dialoog met alle ketenpartners moet het plan gaan leven om zo te komen tot verbeteringen en vernieuwingen in het belang van de acute patiënt in onze regio.

Invoering van het kwaliteitskader Spoedzorgketen gaat maximaal 26,8 miljoen euro meer kosten. Dat blijkt uit de budget impactanalyse (BIA) die de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) op verzoek van Zorginstituut Nederland (ZIN) maakte. In het kwaliteitskader maken partijen afspraken over de kwaliteit waar de spoedzorg in Nederland aan moet voldoen. Op basis van de informatie uit de BIA zullen partijen nadere afspraken maken over het kwaliteitskader en de implementatie ervan.

Het verwijderen van osteosynthesemateriaal is één van de meest uitgevoerde operaties binnen de traumachirurgie. De indicatie hiervoor varieert, maar meestal gebeurt dit vanwege patiënt-gerapporteerde pijnklachten of bewegingsbeperking. Ondanks het bewezen hoge aantal postoperatieve wondinfecties (10-17%) is antibioticaprofylaxe voor deze ingreep niet geïndiceerd volgens de huidige richtlijnen. Dit was aanleiding voor de WIFI studie (Wound Infection Following Implant removal), waar 22 ziekenhuizen en veel van jullie aan hebben meegewerkt.

Whiteboards, Gubba’s, telefoons die continu overgaan, markeringen en computers: in het OLVG werd op donderdagavond 17 januari een ETS-oefening (Emergo Train System) gehouden. Grootschalig, want beide locaties van het OLVG trainden en oefenden die avond op een extern rampscenario in de hospitale setting. Het scenario betrof twee terroristische aanslagen in Amsterdam met een tussentijd van slechts 10 minuten. De omvang van beide incidenten bleek wel uit de snelle toestroom van gewonden op de Spoedeisende Hulp.

Het afgelopen jaar zijn er in de regio van SpoedZorgNet vier zorginstellingen bezocht door een collegiale visitatiecommissie voor een visitatie op het gebied van Crisisbeheersing en OTO. Dit jaar werden Huisartsenzorg Zaanstreek-Waterland en de RAV Gooi en Vechtstreek voor de eerste maal gevisiteerd; de MC Groep Zuiderzee en het OLVG Oost kwamen voor een herhalingsbezoek (na 4 jaar) in aanmerking. De samenstelling van de commissie verschilt per visitatie, waardoor er verschillende landelijke en regionale (ROP-OTO coördinatoren) visiteurs een bijdrage hebben geleverd aan de visitaties.

Op dinsdag 20 november kwamen zo’n dertig deelnemers bijeen voor een training Crisisorganisatie voor VVT-instellingen uit de regio Noord-Holland en Flevoland. Deze regionale bijeenkomst is tot stand gekomen op initiatief van de vijf GHOR-bureaus uit deze regio die intensief hebben samengewerkt om tot een mooi programma voor de VVT-instellingen te komen.

Na bijna twee jaar ontvangen maandelijks bijna 1300 mensen de Digipost. SpoedZorgNet is daarom de statistieken van 2018 ingedoken. Van alle abonnees leest gemiddeld 40% de DigiPost ook daadwerkelijk. De top 3 van de meest gelezen artikelen bestond in 2018 uit:

Weer bijna een jaar voorbij. Zo snel gaat de tijd en zo druk is iedereen met alles wat elke dag gedaan moet worden en om al het nieuws bij te houden. Zoveel informatie elke dag, (social) media, nieuwsberichten, facebook, twitter en wat je nog maar meer volgt. Alles lijkt even belangrijk en we maken ons er druk om. Een aanslag in Straatsburg op onschuldige mensen of een groot busongeluk, het kan ons allemaal treffen. Juist die actuele zaken krijgen de dagelijkse aandacht, maar heel snel verdwijnt die ook weer naar de achtergrond.

INSCHRIJVEN IS NIET MEER MOGELIJK

In samenwerking met het Rode Kruis, de NVT en Netwerk Acute Zorg Noordwest organiseert SpoedZorgNet het symposium ‘Be Prepared!’. Dit symposium gaat in op de medische aspecten bij een terroristische aanslag en is bedoeld voor medisch specialisten, SEH-artsen, arts-assistenten, physician assistants en verpleegkundigen van de medische disciplines betrokken bij de behandeling van dit soort (potentiële) slachtoffers.

Pagina's