Nieuws

Op donderdag 18 november organiseerde SpoedZorgNet het webinar 'Open fracturen en fractuur gerelateerde infecties'. Na het succesvolle webinar over bekkenfracturen afgelopen voorjaar was het weer hoog tijd voor een nieuw webinar. En ook dit keer was er vanuit heel het land veel interesse gezien de vele aanmeldingen.

Onderwerpen die tijdens het webinar aan bod kwamen zijn:

Met ingang van 22 november publiceert het ROAZ Noord-Holland/Flevoland weer dagelijks het aantal bewezen COVID-19-patiënten op de intensive care (IC) en kliniek (verpleegafdelingen).
Het gaat hier om cijfers van COVID-19-patiënten die in de ziekenhuizen in de ROAZ regio Noord-Holland en Flevoland zijn opgenomen.
Heeft u vragen over deze cijfers of wilt u de cijfers weten of van een bepaalde dag/periode, dan kunt u contact opnemen met één van de adviseurs acute zorg.

Aantal COVID-19 (30 november 2021)

IC           93 (+5)
Kliniek  326 (+1)

Op 5 augustus is tijdens een ingelast overleg met het tactisch ROAZ gesproken over een aantal knelpunten rondom afspraken en communicatie tussen ziekenhuizen en MKA/RAV bij gelijktijdige afkondiging van stops op het niveau van de veiligheidsregio (VR Amsterdam-Amstelland; VR Zaanstreek-Waterland; VR Kennemerland; VR Noord-Holland- Noord; VR Gooi Vechtstreekstreek en VR Flevoland).

Op 12 oktober heeft een soort ‘herstart’ van de focusgroep Spoedzorgketen plaatsgevonden, nadat de focusgroep het afgelopen anderhalf jaar op een laag pitje heeft gestaan vanwege de COVID-crisis. Aangezien alle focusgroepleden en de betrokken adviseurs vanuit het ROAZ-bureau erg druk waren met COVID-gerelateerde zaken in deze periode, kon niemand echt tijd en prioriteit geven aan deze focusgroep. Hierdoor waren er geen structurele focusgroepbijeenkomsten ingepland.

Er zijn nogal wat praatprogramma’s op de televisie waarin aan bekende en onbekende mensen allerlei vragen worden gesteld. Vaak bepaalt de kwaliteit van de vragen of er een interessante dialoog op gang komt. Helaas krijgen de genodigden echter ook vaak de kans om een soort van vooraf ingestudeerd hapklaar antwoord op te lepelen. Maar wat als je maar één vraag mag stellen? Die situatie deed zich enkele dagen geleden voor en in dit geval mocht die ene vraag gesteld worden aan Barack Obama en Bruce Springsteen.

De geboortezorg is frequent het onderwerp van gesprek in de ROAZ-regio Noord-Holland/Flevoland.
Vorige maand berichtten we over het oprichten van het COGAA-overleg in de subregio Amsterdam- Amstelland. Afgelopen maand kwam de focusgroep Acute Verloskunde (digitaal) bijeen.

Door de bomen het bos niet (meer) zien
Regionaal en in de sub-regio’s vinden er veel geboortezorg overleggen plaats. We hebben getracht om alle overleggen, en de doelstelling van deze overleggen, in kaart te brengen om te voorkomen dat we op veel tafels hetzelfde bespreken.

Traumarevalidatie vormt een essentieel onderdeel van goede traumazorg. Een trauma heeft vaak ingrijpende gevolgen voor het kunnen uitvoeren van dagelijkse activiteiten en het uitoefenen van werk of hobby’s. NAZNw en SpoedZorgNet ondersteunen initiatieven die tot doel hebben om de ketenzorg van traumapatiënten te verbeteren in regio’s Noord-Holland en Flevoland, ook na ontslag uit het ziekenhuis.
  

Fay R.K. Sanders, M.F.N. Birnie, S.A. Dingemans, RODEO collaborator group, J.C. Goslings, T. Schepers

Recent is het gezamenlijke Jaarrapport Traumaregistratie 2016-2020 van regio Netwerk Acute Zorg Noordwest (NAZNw) en SpoedZorgNet (SZN) verschenen.

Op donderdag 18 november van 19.00 – 21.00 uur organiseert SpoedZorgNet het webinar 'Open fracturen en fractuur gerelateerde infecties'.

Onderwerpen die tijdens het webinar aan bod komen zijn:

Pagina's