Nieuws

Als er één ding is waar wij als Nederlanders goed in zijn, is het klagen. En dan vooral over dingen waar wij geen invloed op hebben, zoals het weer. Waren we vorig jaar aan het klagen dat het zo’n slechte zomer was, nu hebben we de afgelopen weken gepuft en gesteund onder twee hittegolven. Nu de regen voor de nodige verkoeling heeft gezorgd, wil ik even over iets anders klagen dan over het weer; iets waar wij iedere zomer opnieuw tegenaan lopen.

De Griepepidemie van de winter 2017/2018 hakte er flink in, deze duurde maar liefst 18 weken. Dit legde extra druk op de toch al zwaar belaste spoedzorgketen, die kampt met frequente SEH-stops, tekort van (gespecialiseerd) personeel, de bedbezetting in de zorginstellingen en de doorstroom naar de V&V-instellingen. De griepepidemie komt ieder jaar in hetzelfde seizoen en verloopt min of meer volgens een vast patroon. Toch lijken de zorginstellingen telkens weer overvallen te worden door de problemen die het griepseizoen met zich meebrengen.

Op donderdag 5 juli kwam voor de laatste keer dit jaar de focusgroep Acute Psychiatrie bij elkaar in de Veranda in Amsterdam. De opkomst was hoog en de agenda was divers. Na de opening van de vergadering en een korte voorstelronde kreeg Lilly Buurke, Beleidsadviseur Kwaliteit en Verantwoording van GGZ Nederland, het woord. Zij schetst hoe de implementatie van de Generieke Module vanaf 2019 wordt vormgegeven en richt zich daarbij specifiek op de het nieuwe bekostigingsmodel voor de acute GGZ.

Afgelopen weekend liep ik door mijn dorp naar de supermarkt en passeerde een terrasje. Ik zag bootjes op het water en keek naar het vergeelde gras. Had ik een stokbrood onder mijn arm gehad dan waande ik mij in Frankrijk en zou zo maar op vakantie kunnen zijn. Voor velen uit deze regio is dat moment aangebroken, scholen zijn dicht en we gaan er even tussenuit. Het werk kan wel even blijven liggen of is overgedragen. En dat is ook goed, want de aandacht richten op andere zaken is soms nodig en kan ook leiden tot enige afstand om nieuwe perspectieven te zien.

‘BIJDRAGEN AAN EEN WEZENLIJK PRODUCT’

In 2017 is duidelijk geworden dat er nog steeds grote druk staat op de hele spoedzorgketen. SpoedZorgNet AMC heeft hier blijvend aandacht voor gevraagd en is zelf ook met oplossingen en verbetervoorstellen gekomen. Het is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om de beschikbaarheid en toegankelijkheid tot de spoedzorg te blijven waarborgen. Kernwoord hierbij is optimale ketensamenwerking. In enkele breed samengestelde bijeenkomsten zijn er veel praktische voorbeelden (best practices) gedeeld om werkprocessen te verbeteren.

Cijfers over patiëntenstromen in de regio, de noodzaak van voorbereiden op de volgende griepepidemie en ontwikkelingen rondom het ELV-loket; dit is een greep uit de onderwerpen die besproken werden tijdens een drukbezocht ROAZ (Regionaal Overleg Acute Zorgketen) op vrijdag 15 juni. Het ROAZ richt zich met name op bestuurders van alle organisaties die betrokken zijn bij de acute zorg in de regio. Informatie uitwisselen over de laatste ontwikkelingen in de regio is een belangrijk onderdeel van deze bijeenkomst.

Mijn moeder is nu 94 jaar. Jarenlang ging ongeveer half negen ’s ochtends mijn telefoon en wist ik dat zij het was die belde. Ik nam dan niet op, maar wist op deze manier dat alles goed was. Zo was onze afspraak want ze woonde in haar eigen huis en haar angst was dat als er iets met haar gebeurde ik daar dan pas later achter zou komen.  Heel soms vergat ze het wel eens en belde ik haar om te horen of alles goed was. Sinds ongeveer drie jaar zit ze in een verzorgingshuis omdat ze toch steeds meer in de war raakte en zelfstandig wonen niet meer verantwoord was.

De Spoedeisende Hulp AMC heeft sinds 18 juni een 'eigen' ambulance, bestemd voor SEH-patiënten die voor verdere behandeling in een regionaal ziekenhuis of in de Wijkkliniek moeten zijn. Het gaat om een vier maanden durende proef. Half oktober beslissen AMC en Ambulance Amsterdam of de service blijvend is.

Pagina's