Nieuws

Met ingang van 23 september 2020 worden de cijfers van het aantal bewezen COVID-19-patiënten op de intensive care (IC) en kliniek (verpleegafdeling) dagelijks gepubliceerd.

Hierbij de actuele cijfers en bijgewerkte grafieken.

Aantal COVID-19 (4 maart 2021)

IC:          82 (-5)
Kliniek: 257 (+10)

Op basis van prognoses van onder andere het RIVM en het LCPS, is de voorspelling dat het aantal besmettingen met de Britse variant begin maart zéér snel zullen oplopen en mogelijk kunnen leiden tot een fase waarin de maximale capaciteit in Nederland is bereikt. Deze fase (ook wel fase 3 genoemd en die is gekoppeld aan de IC capaciteit) wordt landelijk door de minister van VWS afgekondigd.

Op 11 februari 2021 organiseerden SpoedZorgNet, Netwerk Acute Zorg Noordwest en SIGRA een online bijeenkomst over COVID-noodscholingen met contactpersonen/opleidingscoördinatoren van ziekenhuizen om kennis uit te wisselen en uitdagingen te bespreken. 

De focusgroep Acute verloskunde vergaderde afgelopen week weer via een ‘Teams’ bijeenkomst. Wat opvalt is dat de vertegenwoordiging groter is met Teams overleggen dan voorheen bij de conventionele bijeenkomsten. Elk nadeel heeft zo dan weer zijn voordeel.

Infectieziekten bestrijden; naast corona komen urineweg- en lage luchtweginfecties veel voor

Gepubliceerd door de Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie op 15 februari 2021

Gepubliceerd door Traumacentrum ZWN op 4 februari 2021

Ik kijk graag naar woonprogramma’s. Vooral die waarin veel verbouwd wordt en je geïnspireerd raakt door alle mogelijkheden en de aanpak. Men start meestal wel met een idee vooraf, maar je ziet het echte resultaat pas werkenderwijs ontstaan. Nu is er een programma waar vooraf middels 3D-techniek virtueel wordt getoond hoe een en ander er daadwerkelijk uit kan komen te zien. Dat vooraf kunnen zien van een realistisch ogend eindresultaat voegt echt iets toe.

Het jaar 2021 is hoopvol begonnen: vanaf 6 januari zijn de eerste zorgmedewerkers gevaccineerd! Op deze dag zijn de eerste vaccinaties toegediend aan acuut zorgpersoneel in de ziekenhuizen, RAV en de VVT.

Recent is het Rapport Landelijke Trauma Registratie 2015-2019 verschenen. Dit rapport toont gegevens over ruim 77.000 acuut opgenomen patiënten met letsel(s) in de Nederlandse ziekenhuizen. De tijdsspanne van dit rapport betreft naast 2019 ook de vier jaren daarvoor (2015-2019). Alle elf traumacentra hebben elk voor hun eigen regio data aangeleverd.

Pagina's