Nieuws

Via dit bericht worden dagelijks de cijfers van het aantal bewezen COVID-19-patiënten op de intensive care (IC) en kliniek (verpleegafdeling) gepubliceerd.

Hierbij de actuele cijfers en bijgewerkte grafieken.

Aantal COVID-19 (16 juni 2021)

IC:        26
Kliniek: 42

Op dinsdag 6 april vond de eerste Focusgroep Traumazorg van 2021 plaats. Met een afvaardiging van traumachirurgen vanuit de ziekenhuizen uit de regio’s van Netwerk Acute Zorg Noordwest en SpoedZorgNet begon de focusgroep met een presentatie van Mark van Heijl, traumachirurg in het Diakonessenhuis te Utrecht.

De tweede Focusgroep Cardiologie via Teams sinds de COVID-pandemie vond maandag 12 april plaats en werd voorgezeten door Jorrit Lemkes (Interventie cardioloog Amsterdam UMC).

Hartoperaties in de media
Vanwege berichten in de media krijgen cardiologen veel vragen van patiënten over uitgestelde hartoperaties. Aangegeven wordt dat deze groep patiënten binnen het ROAZ is geïdentificeerd als een groep die tijdens corona prioriteit moeten krijgen. Wel is er sprake van langere wachttijden.

Deze week was ik bij een digitaal afscheid van een gewaardeerde collega. Bijzonder dat iemand na jaren vertrekt en dat iedereen die hem waardeert en hem nauw aan het hart ligt, op afstand meekijkt en dat men niet in de gelegenheid is om elkaar echt even te groeten en echt fysiek contact te maken. Maar ja, ook dat hoort bij deze periode.

Bron: Zorgvisie, publicatiedatum 22 april 2021

De e-health-commissie van de Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgen is bezig een landelijk systeem te ontwikkelen om patiënten op afstand te begeleiden. In plaats van hun lot in handen van een techbedrijf te leggen, zoeken ze alternatieve routes naar ontwikkeling en implementatie. Ze boeken vooruitgang, maar hebben ook nog een lange weg te gaan.

Bron: Met spoed beschikbaar, publicatiedatum 13 april 2021

In samenwerking met het zorgveld heeft Nictiz de berichtgeving voor digitale overdracht tussen ambulance en spoedeisende hulp (SEH) bijgewerkt. Daarmee zijn de zorgprofessionals op de SEH nog sneller en beter voorbereid op de komst van patiënten die per ambulance worden binnengebracht. Belangrijk als je bedenkt dat op de SEH vaak elke seconde telt.

Het geactualiseerde en verbeterde Zorgcontinuïteitsmodel (ZCM) heeft een nieuwe jas. Uit de evaluatie van de eerste Corona-golf is gebleken dat het ZCM onvoldoende houvast bood bij een pandemische A-ziekte. Deze versie is praktisch opgesteld en bedoeld als completere handreiking voor bestuurders en crisismanagers van zorginstellingen in de ROAZ-regio. Het ZCM is nu zo opgezet dat aan de hand van situatiebeelden vast te stellen is of er noodzaak is tot opschalen en welke partijen en plannen daarbij betrokken dienen te worden.

Donderdag 15 april vond het webinar ‘Bekkenfracturen’ plaats. In maart 2020 was dit onderwerp al als thema-avond ingepland, maar COVID gooide roet in het eten waardoor we genoodzaakt waren de avond op het allerlaatste moment te annuleren. Maar van uitstel komt geen afstel en daarom hebben we een jaar later de thema-avond alsnog georganiseerd, maar dan in de vorm van een webinar.
Al vanaf het eerste moment dat de inschrijfpagina live was, stroomden de aanmeldingen binnen. Wat goed om te zien hoe enthousiast er gereageerd werd!

De resultaten van de Trendmonitor 2016-2019 zijn bekend. Patiëntenaantallen en verrichtingen zijn opgevraagd bij de RAV-en, HAP’s en SEH’s in de regio Noord-Holland/Flevoland en deze cijfers zijn geanalyseerd. Wij concluderen dat de druk op de spoedzorg in Noord-Holland en Flevoland hoog is en zal blijven toenemen in de komende jaren. Enerzijds door onverwachte invloeden zoals de COVID pandemie, maar ook door de toenemende bevolkingsgroei en de gevolgen van gevoerd beleid.

Onder voorzitterschap van leden van het bestuurlijk crisis ROAZ (BCR) is de afgelopen weken intensief gewerkt aan plannen die onze ROAZ-regio helpen voorbereiden op een eventuele fase 3 - crisiszorg.

Een fase waarin de maximale capaciteit van de (acute)zorgketen is bereikt en de zorgvraag niet op normale wijze kan worden geholpen. Afgevaardigden uit alle sectoren hebben hieraan bijgedragen.

Er zijn zeven thema’s vastgesteld die vervolgens in zeven verschillende werkgroepen zijn uitgewerkt. Het gaat om de volgende thema’s/werkgroepen:

Pagina's