Nieuws

Met ingang van 22 november publiceert het ROAZ Noord-Holland/Flevoland weer dagelijks het aantal bewezen COVID-19-patiënten op de intensive care (IC) en kliniek (verpleegafdelingen).
Het gaat hier om cijfers van COVID-19-patiënten die in de ziekenhuizen in de ROAZ regio Noord-Holland en Flevoland zijn opgenomen.
Heeft u vragen over deze cijfers of wilt u de cijfers weten of van een bepaalde dag/periode, dan kunt u contact opnemen met één van de adviseurs acute zorg.

Aantal COVID-19 (19 januari 2022)

IC           :   54 (+1)
Kliniek    : 164 (-7)

Patiënten die via de locaties CentrumOost en West van Huisartsenposten Amsterdam naar de spoedeisende hulp van OLVG worden verwezen, hoeven niet langer met een papieren verwijzing op pad. Sinds kort vindt de verwijzing van de huisartsenpost naar de spoedeisende hulp digitaal plaats. Dit komt de snelheid ten goede en ondersteunt de kwaliteit van de patiëntenzorg.

De maatregelen om de verspreiding van corona tegen te gaan, zijn in 2020 van grote invloed geweest op de totale zorgvraag. Zo is veel minder beroep gedaan op de reguliere acute zorg. Er werden minder hartinfarcten, minder alcoholvergiftigingen en minder letsel geregistreerd. De afname van dergelijke ‘reguliere’ patiënten in de acute zorg is veel groter dan de toename van patiënten die met covid-19 in ziekenhuizen werden opgenomen.

Op 8 februari 2022 vond de regionale Trauma Night plaats. Tijdens deze themabijeenkomst stond het onderwerp ‘Bekkenfracturen’ centraal. Besloten was om de avond geheel online te laten plaatsvinden, aangezien de besmettingscijfers van dat moment een fysieke bijeenkomst nog niet toelieten.

Wij geven in onze nieuwsbrief altijd een terugkoppeling van de focusgroep bijeenkomsten die hebben plaatsgevonden. In plaats van aparte artikelen per focusgroep met een verslag van de bijeenkomst, zullen wij vanaf deze nieuwsbrief één artikel maken met een samenvatting van de belangrijkste punten die besproken zijn in de focusgroepen die de afgelopen periode hebben plaatsgevonden.

Netwerk Acute Zorg Noordwest en SpoedZorgNet werken al lange tijd intensief samen bij projecten, focusgroepen en andere ontwikkelingen in de acute zorg in de ROAZ-regio Noord-Holland / Flevoland. Hierbij is er al sprake van één ROAZ (ROAZ Noord-Holland / Flevoland). De volgende stap is de steeds verder gaande intensivering van de samenwerking van beide bureaus van de netwerken, met als doel om op termijn samen op te gaan in één netwerk acute zorg voor de ROAZ-regio Noord-Holland / Flevoland.

Een goede en snelle gegevensuitwisseling in de acute keten is van groot belang. Het helpt patiënten met een acute zorgvraag zo snel mogelijk de juiste zorg te laten ontvangen. Daarnaast ondersteunt digitale gegevensuitwisseling zorgverleners in hun werk (minder administratie) en kunnen zij de kwaliteit van zorg verbeteren. In het Kwaliteitskader Spoedzorgketen is daarom door alle branche- en beroepsorganisaties uit de acute zorg besloten dat digitale gegevensuitwisseling in 2023 gerealiseerd moet zijn volgens de Richtlijn die voor de acute zorg is opgesteld.

ABR Regioprofiel
Waar houdt het ABR zorgnetwerk NH-FL zich mee bezig en waarom?

Mark Kramer, lid raad van bestuur Amsterdam UMC en tevens de voorzitter van onze ROAZ-regio, wordt de nieuwe voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ). De Algemene Ledenvergadering van LNAZ benoemde hem als opvolger van Ernst Kuipers. Samen met Ina Kuper, bestuurder van het Isala-ziekenhuis, vormt Kramer het Dagelijks Bestuur van LNAZ/LCPS. Kramer is sinds 2018 voorzitter van de ROAZ-regio’s Noord-Holland/Flevoland. Als voorzitter van LNAZ is hij ook voorzitter van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding (LCPS).

Op dinsdag 7 december organiseerden Netwerk Acute Zorg Noordwest en SpoedZorgNet het webinar 'Coderen van abdominale letsels binnen de LTR'. Dit webinar vormde de eerste webinar in een reeks van periodieke webinars omtrent het coderen van letsels binnen de Landelijke Traumaregistratie (LTR). Het doel van deze webinars is om de datakwaliteit van de LTR te verbeteren door o.a. meer uniformiteit in de registratie te creëren. Deze online sessies zijn bedoeld voor alle medewerkers die betrokken zijn bij de registratie van de LTR.

Pagina's