Nieuws

Het is dinsdagmiddag 13 november 2018 en een collegezaal in het AMC is rijk gevuld met onder meer kraamverzorgsters, verloskundigen, verpleegkundigen acute zorg en ambulancepersoneel. De kleine wijzer tikt de vijf aan: de thema-avond Acute Verloskunde kan beginnen. Dagvoorzitter Erica Staal concludeert  dat de collegezaal is gevuld met een goede vertegenwoordiging vanuit de hele acute zorgketen. En dat is maar beter ook, want zorgverlening binnen (acute) verloskunde doe je samen.

Op 9 november organiseerden Netwerk Acute Zorg Noordwest en SpoedZorgNet AMC de themabijeenkomst “Grip op Griep; hoe zorgen we dat we goed zijn voorbereid op een volgende griepepidemie?”

Ik ben opgeleid als fysiotherapeut. Na specialisaties als manuele therapie en sportfysiotherapie trok mij toch meer het management. In 1992 was ik als gastdocent in het Slotervaart ziekenhuis, had net mijn managementopleiding afgerond en bleek er een vacature te zijn voor hoofd fysiotherapie. Dat leek me wel wat en zo begon ik aan mijn eerste leidinggevende functie. Een bijzonder ziekenhuis vond ik het, met heel bijzondere collega’s, Clyde, Carla, Reinier, Dick, Kees, Mirjam, Wanja. Ik kan ze zo nog allemaal opnoemen.

Het Kwaliteitskader Spoedzorgketen (www.kwaliteitskaderspoedzorgketen.nl) is een landelijk kader dat beschrijft op welke zorg een patiënt met een acute zorgvraag kan rekenen en waar deze zorg aan moet voldoen. In totaal zijn 129 normen (wettelijke normen, nieuwe normen, bestaande veldnormen en aanbevelingen) in het kwaliteitskader opgenomen.

Het geldende StrokeNet-protocol met regionale afspraken rondom de IAT-interventie (Intra-arteriële Trombolyse) ter behandeling van een herseninfarct (CVA) is recentelijk aangepast op basis van de nieuwste inzichten en onderzoeksresultaten. Het tijdsbestek waarbinnen IAT nog zinvol kan zijn voor een CVA-patiënt is 6 tot 24 uur na het ontstaan van de eerste symptomen. Dat tijdsbestek was voorheen aanzienlijk korter. Daarom is het essentieel dat alle verwijzers in de regio dit weten zodat zij op tijd een ambulance inschakelen, óók als de eerste symptomen relatief langer geleden zijn.

Op 1 oktober kwam de focusgroep Acute Cardiologie weer bij elkaar. Uit een ronde langs de aanwezigen en de meest recente cijfers over stops op de EHH (Eerste HartHulp) en CCU (Hartbewaking) bleek dat de druk op de capaciteit onverminderd hoog is. Het aantal stops is wederom toegenomen.

Vrijdag 19 oktober vond er weer een ROAZ AMC/VUmc plaats. Veel aandacht werd er gegeven tijdens dit ROAZ aan ‘de optimalisatie en inzicht van de capaciteit in de regio’ en  ‘Ontwikkelingen in de regio en veranderingen in het acuut zorgaanbod’. We lichten een aantal onderwerpen kort toe.

Afgelopen weken zijn er opnieuw cursusdagen georganiseerd door SpoedZorgNet AMC en Netwerk Acute Zorg Noordwest. 18 medewerkers van de ambulancediensten zijn opgeleid tot waarnemer. Professioneel opgeleide waarnemers zijn van groot belang om tijdens trainingen de oefendoelen van de organisatie waar te nemen, ook kan een goede waarnemers feedback geven op de persoonlijke oefendoelen van de (sleutel)functionaris.

Welke ervaringen hebben de cursisten opgedaan in deze waarnemers cursus? Hier volgen een aantal Quotes:

Enige tijd geleden keek ik nog wel eens naar een televisieprogramma waarin een voorwerp werd gepresenteerd waarna de kijker een aantal verhalen te horen kreeg over wat dat voorwerp was of waar dat voor diende. Vervolgens moest je raden welk verhaal waar was en welk verhaal verzonnen. Meestal was het een totaal onbekend voorwerp, dus makkelijk was het allerminst. Maar wat vooral opviel was dat de stelligheid waarmee een verteller zijn verhaal deed, je aan het twijfelen bracht wat wel of niet waar was, hoe gek het verhaal soms ook klonk.

Het in vogelvlucht beschrijven van een jaar in de context van een zorglandschap dat continue in beweging is, dat is een uitdaging. Wanneer het jaar 2017 in een notendop wordt ondervangen in woorden dan zullen ‘samenwerkingen’, ‘lateralisaties’ en ‘verschuivingen in patiëntenstromen’ in ieder geval de revue passeren. In het jaarrapport Traumaregistratie 2013-2017 is er speciale aandacht voor de hierboven genoemde thema’s, waarvoor nog steeds in de regio inspanningen worden geleverd.

Pagina's