Nieuws

Met ingang van 23 september 2020 worden de cijfers van het aantal bewezen COVID-19-patiënten op de intensive care (IC) en kliniek (verpleegafdeling) dagelijks gepubliceerd.

De getoonde bezetting is op basis van de dagelijkse uitvraag in de ROAZ-regio door het Regionaal Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (RCPS) team om 09:00 uur. De cijfers kunnen c.q. zijn onderhevig aan verandering door bijvoorbeeld opname van nieuwe patiënten, overplaatsing van patiënten van de IC naar de kliniek en vice versa of door ontslag naar huis of een VVT instelling.

Uit een meting die de NVZ na de campagne in 2019 heeft uitgevoerd, bleek dat de gemiddelde vaccinatiegraad tegen griep onder zorgprofessionals is gestegen van 13% in 2014 naar 24% in 2018 en 33% in januari 2020 .

Inperking van de verspreiding van het griepvirus onder zorgpersoneel is elk jaar belangrijk om patiënten en cliënten met een zwakke gezondheid te beschermen. Bovenop de bekende voordelen is het voor komend griepseizoen, waarvan COVID-19 ook deel zal uitmaken, extra belangrijk dat zorgverleners zich laten inenten om de volgende redenen:

Uitstel werd zeker geen afstel! Daarmee gingen de adviseurs bij de beide netwerken acute zorg aan de slag. Na diverse pogingen tot het organiseren van een themabijeenkomst digitale weerbaarheid is op 25 juni jl. een webinar georganiseerd. Diverse aansprekende presentaties werden gegeven waaronder ‘Cyberaanval op de ICT systemen’ van de  Universiteit van Maastricht, waarbij de spreker ons meenam in de bestuurlijke dilemma’s en de geleerde lessen van de hack.

Vervolgens hadden deelnemers de kans om te kiezen uit twee parallel sessies te weten:

Ik vraag me af of u het ook nog steeds allemaal volgt: de persconferenties van Mark Rutte en Hugo de Jonge, de politieke debatten over de coronacrisis en alle programma’s met deskundigen die hun mening geven over hoe we de zaken het beste kunnen aanpakken. Al maanden beheerst dit onderwerp het nieuws en in toenemende mate zie ik een scheiding ontstaan tussen de politiek en de dagelijkse werkelijkheid. Mensen die vinden dat het allemaal anders moet, had gemoeten of had gekund vallen over elkaar heen.

Sinds anderhalf jaar zijn Maarten Kok (SEH-arts in het Spaarne Gasthuis) en Jacqueline Langeslag (huisarts bij Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra en bestuurslid met portefeuille Spoedzorg bij de Huisartsenkring Amsterdam Almere) de voorzitters van de focusgroep Spoedzorgketen. Beiden hebben de afgelopen periode een rol gehad in een crisisteam binnen hun eigen organisatie. Jacqueline is ‘huisarts-lid’ van het Crisisteam HaROP Amsterdam en Maarten is lid van het OT SEH.

Na een intensieve periode breekt voor velen van ons binnenkort een welverdiende vakantie aan. Misschien in eigen land of toch de grens over nu vele landen hun beleid weer wat versoepeld hebben. Terwijl we allemaal alert zijn op een mogelijke 2e COVID-golf, nemen we de tijd om even terug te kijken. Wat ging goed en wat kan beter? De eerste tussentijdse evaluaties zijn daarom al in volle gang.

Joris is een van de leidinggevenden in het Amsterdam UMC van het Vrouw- en Kind Centrum bij de afdeling Verloskunde en Gynaecologie op beide locaties. Hij was de afgelopen periode actief betrokken bij het COVID crisisoverleg op de V&G afdeling en bij het (crisis)afstemmingoverleg van de V&G in de regio.

Jorrit Lemkes is Interventie Cardioloog en werkplekmanager EHH/CCU in het Amsterdam UMC, Locatie VUmc en voorzitter Focusgroep Acute Cardiologie.

Marieke Visser is neuroloog in het Amsterdam UMC, locatie VUmc. Zij heeft tijdens de COVID-crisis een coördinerende rol gehad. Per e-mail hebben wij haar een aantal vragen gesteld over de afgelopen en komende periode.

Op 12 juni heeft Kaij Treskes, traumachirurg in opleiding, zijn proefschrift ‘Immediate total-body CT scanning after severe trauma’ verdedigd. Hij heeft vanuit het AUMC, locatie AMC de REACT-2 studie gecoördineerd. Kaj is twee jaar lang werkzaam geweest bij SpoedZorgNet.

Pagina's