Nieuws

Wie had kunnen denken dat binnen een kleine twee maanden de wereld er zo anders uit zou zien. Zeker, we hebben geoefend met pandemie scenario’s en hebben draaiboeken gemaakt. En we hebben ons afgevraagd wie wat wanneer doet en hoe we volgens een escalatiematrix door de verschillende fases van opschaling heen gaan bij een infectieziekte uitbraak. En dat is goed geweest, maar heeft ons maar gedeeltelijk geholpen. Want de impact van dit wereldwijde virus hebben toch niet veel mensen voorzien lijkt me.

16 april 2020: Jan Woldman, adjunct Directeur Publieke Gezondheid Amsterdam-Amstelland, werkt 7 dagen per week 12 uur per dag, heeft het enorm druk met verschillende overleggremia en landelijke dossiers, heeft de ene call na de andere en op het moment van dit interview probeert hij tussendoor ook Hugo de Jonge van advies te voorzien via de app bij een kamerdebat. Een paar maanden geleden had Jan Woldman niet gedacht dat hij op 16 april zo druk zou zijn geweest, want eigenlijk zou hij op 1 april met een welverdiend pensioen gaan…

Je kunt er niet omheen als je aandachtig kijkt naar de persconferenties van minister De Jonge en premier Rutte over de coronacrisis. De boodschap van de Rijksoverheid, die trouw aanwezig blijft op de achtergrond: ‘Alleen samen krijgen we corona onder controle’. Dat solidariteit en saamhorigheid nodig zijn om deze crisis het hoofd te bieden, is onbetwist.

Ze kunnen het rijtje inmiddels wel dromen: FFP-1/2 mondmaskers, chirurgische 2R mondmaskers, isolatiejassen, beschermingsbrillen, schorten en onderzoekshandschoenen. Dagelijks overleggen de leden van het ROAZ inkoop- en distributieteam over de regionale bevoorrading en herverdeling van dit rijtje persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Het team bestaat uit een vertegenwoordiging van alle ketenpartners uit de ROAZ-regio Noord-Holland en Flevoland. Als er een landelijke voorraad PBM binnenkomt, dan is het de schone taak aan dit team om de ketenpartners in deze ROAZ regio te bevoorraden.

Medewerkers in de zorg werken de afgelopen tijd op de toppen van hun kunnen, vooral op afdelingen die direct te maken hebben met de zorg voor COVID-patiënten. Langere diensten, verantwoordelijkheid over meer patiënten per verpleegkundige, werken in persoonlijke beschermingsmiddelen, de angst om zelf besmet te worden en bij alles wat je doet goed nadenken over je eigen veiligheid en de veiligheid van de patiënt; dit lijstje kan nog verder aangevuld worden, maar dit laat al zien onder welke druk deze mensen werken. Respect voor alle mensen die hieraan een bijdrage leveren!

Het krijgen van actuele inzichten in de beschikbare opnamecapaciteit van de ziekenhuizen is in deze Corona tijd erg belangrijk. Dit om (toekomstige) capaciteit van IC- en klinische bedden in ziekenhuizen te inventariseren, waardoor het mogelijk is om eventueel noodzakelijke verplaatsingen van patiënten zo goed mogelijk te coördineren. Maar het hebben van capaciteitsinzicht is ook van belang voor het inventariseren van de te verwachten capaciteit in de eerste lijn en de VVT sector. Het krijgen van dit inzicht vraagt een inspanning van velen, #SamenSterk!

Het kan bijna niet anders dan dat het in deze blog over dat ene woord gaat dat ons op dit moment allemaal bezighoudt. Corona of zo u wilt ‘COVID-19’. Bill Gates voorspelde het al: niet iets heel groots, maar juist iets heel kleins levert op dit moment de grootste bedreiging op. Ook in de crisisbeheersing zijn infectieziekten vaak als reëel scenario genoemd en daarvoor zijn draaiboeken gemaakt, trainingen opgezet en oefeningen gehouden. En toch hadden we niet kunnen voorspellen wat de impact van zo een wereldwijd verspreid virus is.

Nederland is in de ban van het covid19 virus, ook wel corona genoemd. We schudden geen handen meer, wassen de handen goed en we klappen in ons handen voor alle andere handen die op dit moment hard werken aan het bed. Vele handen maken licht werk: vrijwilligers bieden zich spontaan aan om...juist, een handje te helpen. 

De oorspronkelijke agenda voor het bestuurlijk ROAZ van 13 maart zag er eigenlijk totaal anders uit, maar de urgentie van de situatie rondom het Corona-virus vroeg om een geheel nieuwe invulling van dit overleg. De sfeer kenmerkte zich door een grote oplossingsbereidheid, waardoor de talrijk aanwezige bestuurders slagvaardig konden overleggen over Corona. Hierbij is onder leiding van Jan Woldman, adjunct-directeur Publieke Gezondheid van veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland, informatie gedeeld en zijn concrete afspraken gemaakt.

Capaciteitsproblematiek
Ook in de acute neurologie is capaciteitsproblematiek aan de orde van de dag. Dit speelt met name rond acute stroke-opvang en reperfusietherapie. Daarnaast is overplaatsen van patiënten na de acute fase een groot probleem. Een belangrijke oorzaak is de moeizame uitstroom naar vervolgzorg. De neurologen hebben in de focusgroepvergadering van vorig jaar september afgesproken om dit gericht te bespreken en hiervoor gezamenlijk oplossingen te zoeken.

Pagina's