Nieuws

Interview met Annemarieke de Jonghe, PhD (klinisch geriater) en Vera Hogervorst, MSc, RN (verpleegkundig specialist AGZ) beiden werkzaam in Tergooi MC.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De vaste standplaats van de traumahelikopter gaat weg van het dak van Amsterdam UMC, locatie VUmc. In samenwerking met de gemeente Amsterdam en de provincie Noord-Holland is gekozen voor een nieuwe standplaats op het terrein van Amsterdam Heliport in het Westelijk Havengebied. Op 16 juni 2022 werd het contract met Heliport ondertekend. De verplaatsing van de vaste standplaats van de traumahelikopter van het dak van locatie VUmc naar Amsterdam Heliport is hiermee een feit.

Het aantal besmettingen met het coronavirus neemt helaas de afgelopen weken weer toe; door een wereldwijde opmars van drie nieuwe omikron-varianten; B.2.12.1, BA.4 en BA.5, stijgen de besmettingen in meerdere landen. Deze varianten zijn besmettelijker, onder andere door makkelijker de opgebouwde afweer door vaccinatie en/of een eerdere infectie te ontduiken dan vorige varianten. Het aantal herinfecties na eerdere coronabesmetting in Nederland neemt dan ook sterk toe.

Ben jij diegene die als Emergo Train System (ETS) instructeur wilt bijdragen aan de voorbereiding op rampen en crises in de prehospitale of hospitale omgeving? Solliciteer dan voor 15 september 2022 op de vacature ETS instructeur.

Op donderdag 29 september organiseert SpoedZorgNet weer een ‘ouderwetse’ thema-avond in collegezaal 4 van Amsterdam UMC, locatie AMC.

Patiënten die via de locaties CentrumOost en West van Huisartsenposten Amsterdam naar de spoedeisende hulp van OLVG worden verwezen, hoeven niet langer met een papieren verwijzing op pad. Sinds kort vindt de verwijzing van de huisartsenpost naar de spoedeisende hulp digitaal plaats. Dit komt de snelheid ten goede en ondersteunt de kwaliteit van de patiëntenzorg.

De maatregelen om de verspreiding van corona tegen te gaan, zijn in 2020 van grote invloed geweest op de totale zorgvraag. Zo is veel minder beroep gedaan op de reguliere acute zorg. Er werden minder hartinfarcten, minder alcoholvergiftigingen en minder letsel geregistreerd. De afname van dergelijke ‘reguliere’ patiënten in de acute zorg is veel groter dan de toename van patiënten die met covid-19 in ziekenhuizen werden opgenomen.

Op 8 februari 2022 vond de regionale Trauma Night plaats. Tijdens deze themabijeenkomst stond het onderwerp ‘Bekkenfracturen’ centraal. Besloten was om de avond geheel online te laten plaatsvinden, aangezien de besmettingscijfers van dat moment een fysieke bijeenkomst nog niet toelieten.

Wij geven in onze nieuwsbrief altijd een terugkoppeling van de focusgroep bijeenkomsten die hebben plaatsgevonden. In plaats van aparte artikelen per focusgroep met een verslag van de bijeenkomst, zullen wij vanaf deze nieuwsbrief één artikel maken met een samenvatting van de belangrijkste punten die besproken zijn in de focusgroepen die de afgelopen periode hebben plaatsgevonden.

Netwerk Acute Zorg Noordwest en SpoedZorgNet werken al lange tijd intensief samen bij projecten, focusgroepen en andere ontwikkelingen in de acute zorg in de ROAZ-regio Noord-Holland / Flevoland. Hierbij is er al sprake van één ROAZ (ROAZ Noord-Holland / Flevoland). De volgende stap is de steeds verder gaande intensivering van de samenwerking van beide bureaus van de netwerken, met als doel om op termijn samen op te gaan in één netwerk acute zorg voor de ROAZ-regio Noord-Holland / Flevoland.

Pagina's