Nieuws

Een goede en snelle gegevensuitwisseling in de acute keten is van groot belang. Het helpt patiënten met een acute zorgvraag zo snel mogelijk de juiste zorg te laten ontvangen. Daarnaast ondersteunt digitale gegevensuitwisseling zorgverleners in hun werk (minder administratie) en kunnen zij de kwaliteit van zorg verbeteren. In het Kwaliteitskader Spoedzorgketen is daarom door alle branche- en beroepsorganisaties uit de acute zorg besloten dat digitale gegevensuitwisseling in 2023 gerealiseerd moet zijn volgens de Richtlijn die voor de acute zorg is opgesteld.

ABR Regioprofiel
Waar houdt het ABR zorgnetwerk NH-FL zich mee bezig en waarom?

Mark Kramer, lid raad van bestuur Amsterdam UMC en tevens de voorzitter van onze ROAZ-regio, wordt de nieuwe voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ). De Algemene Ledenvergadering van LNAZ benoemde hem als opvolger van Ernst Kuipers. Samen met Ina Kuper, bestuurder van het Isala-ziekenhuis, vormt Kramer het Dagelijks Bestuur van LNAZ/LCPS. Kramer is sinds 2018 voorzitter van de ROAZ-regio’s Noord-Holland/Flevoland. Als voorzitter van LNAZ is hij ook voorzitter van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding (LCPS).

Op dinsdag 7 december organiseerden Netwerk Acute Zorg Noordwest en SpoedZorgNet het webinar 'Coderen van abdominale letsels binnen de LTR'. Dit webinar vormde de eerste webinar in een reeks van periodieke webinars omtrent het coderen van letsels binnen de Landelijke Traumaregistratie (LTR). Het doel van deze webinars is om de datakwaliteit van de LTR te verbeteren door o.a. meer uniformiteit in de registratie te creëren. Deze online sessies zijn bedoeld voor alle medewerkers die betrokken zijn bij de registratie van de LTR.

Prof. Dr. Frank Bloemers begeleidt – naast zijn werk als traumachirurg in het Amsterdam UMC en voorzitter van de focusgroep Traumazorg – een aantal onderzoekers (promovendi) bij hun onderzoek waarbij er gebruik wordt gemaakt van de data uit de Landelijke Trauma Registratie (LTR). Data welke van ongekende waarde blijkt te zijn en waar de gezondheidszorg veel van kan leren. 

Op vrijdag 13 maart 2020 werd officieel een crisisperiode ingeluid die ons nog lang bij zal blijven. Om vele redenen. Ongepland werden we geconfronteerd met tijden van extreme krapte. We kijken terug op een bijzondere prestatie, waarin we samenwerkten aan 24x7 inzicht in capaciteit en coördinatie van onze zorg. Een prestatie waar we samen trots op zijn.

Het komt regelmatig voor dat je als zorgprofessional te maken krijgt met politie in het ziekenhuis. Dat kan bijvoorbeeld omdat er een verkeersongeval is geweest en getuigen moeten worden gehoord of omdat er een schietpartij is geweest en de verdachte (of het slachtoffer) bewaakt worden.

De huisartsenzorg staat al lange tijd onder torenhoge druk. Met de oplopende aantallen coronabesmettingen, het griepseizoen en een geboortegolf in aantocht zal de druk op huisartsen verder oplopen. De huisartspraktijken en huisartsenposten zijn nu veel tijd kwijt aan het beantwoorden van vragen over koorts bij kinderen. Om de druk te verminderen gaan de Jeugdgezondheidszorg Amsterdam-Amstelland (GGD) en 260 huisartsenpraktijken in Amsterdam jonge ouders beter informeren. Zij gaan daarom 20.000 boekjes uitdelen met antwoorden op de meest gestelde vragen over Koorts bij kinderen.

Op maandg 8 november vond de tweede focusgroep Acute Cardiologie van 2021 plaats. De bijeenkomst werd voorgezeten door Jorrit Lemkes - Interventie cardioloog Amsterdam UMC. Onderstaand een korte terugkoppeling van de belangrijkste onderwerpen die besproken zijn:

Pagina's