Nieuws

Vanaf 17 januari 2022 zullen alle ziekenhuizen in de ROAZ-regio hun stops gaan afkondigen via het LPZ. De stops voor de verloskunde zullen per 15 februari met het LPZ worden afgekondigd. Daarmee komt na acht jaar een einde aan het gebruik van het Acuut Zorg Portaal.

Alle ziekenhuizen zijn druk doende dit traject voor te bereiden. De beheerders en gebruikers van de ziekenhuizen zijn ingelicht en worden getraind. Ook de medewerkers van de meldkamers en de ambulancediensten worden in dit traject meegenomen.

Een jaar geleden schreef ik dat we na een bijzonder jaar met COVID de eindstreep in zicht hadden. Duidelijk is wel geworden dat voorspellen niet mijn sterkste kant is. Want wie had toen kunnen denken dat we nu een jaar later nog steeds dagelijks uitzien naar de cijfers van het aantal besmettingen, aantal (booster)vaccinaties en bezette IC- en klinische bedden met COVID patiënten?

Donderdag 18 november vond het webinar ‘Open fracturen en fractuur gerelateerde infecties’ plaats. Na het succesvolle webinar over bekkenfracturen afgelopen voorjaar was het weer hoog tijd voor een nieuw webinar. En ook dit keer was er vanuit heel het land veel interesse gezien de vele aanmeldingen.

Het webinar bestond globaal uit drie onderdelen:

Het Spaarne Gasthuis heeft als eerste EPIC-ziekenhuis in onze regio een realtime koppeling gerealiseerd  met het LPZ voor wat betreft covid-cijfers. Hiermee zijn de covid-cijfers realtime in te zien door de verschillende gebruikers in de regio. Deze cijfers worden ook gebruikt voor de dagelijkse aanlevering aan het RCPS en LCPS. Naast de covid-cijfers is ook alle andere klinische capaciteit realtime inzichtelijk via het LPZ.

Op donderdag 18 november organiseerde SpoedZorgNet het webinar 'Open fracturen en fractuur gerelateerde infecties'. Na het succesvolle webinar over bekkenfracturen afgelopen voorjaar was het weer hoog tijd voor een nieuw webinar. En ook dit keer was er vanuit heel het land veel interesse gezien de vele aanmeldingen.

Onderwerpen die tijdens het webinar aan bod kwamen zijn:

Op 5 augustus is tijdens een ingelast overleg met het tactisch ROAZ gesproken over een aantal knelpunten rondom afspraken en communicatie tussen ziekenhuizen en MKA/RAV bij gelijktijdige afkondiging van stops op het niveau van de veiligheidsregio (VR Amsterdam-Amstelland; VR Zaanstreek-Waterland; VR Kennemerland; VR Noord-Holland- Noord; VR Gooi Vechtstreekstreek en VR Flevoland).

Op 12 oktober heeft een soort ‘herstart’ van de focusgroep Spoedzorgketen plaatsgevonden, nadat de focusgroep het afgelopen anderhalf jaar op een laag pitje heeft gestaan vanwege de COVID-crisis. Aangezien alle focusgroepleden en de betrokken adviseurs vanuit het ROAZ-bureau erg druk waren met COVID-gerelateerde zaken in deze periode, kon niemand echt tijd en prioriteit geven aan deze focusgroep. Hierdoor waren er geen structurele focusgroepbijeenkomsten ingepland.

Er zijn nogal wat praatprogramma’s op de televisie waarin aan bekende en onbekende mensen allerlei vragen worden gesteld. Vaak bepaalt de kwaliteit van de vragen of er een interessante dialoog op gang komt. Helaas krijgen de genodigden echter ook vaak de kans om een soort van vooraf ingestudeerd hapklaar antwoord op te lepelen. Maar wat als je maar één vraag mag stellen? Die situatie deed zich enkele dagen geleden voor en in dit geval mocht die ene vraag gesteld worden aan Barack Obama en Bruce Springsteen.

De geboortezorg is frequent het onderwerp van gesprek in de ROAZ-regio Noord-Holland/Flevoland.
Vorige maand berichtten we over het oprichten van het COGAA-overleg in de subregio Amsterdam- Amstelland. Afgelopen maand kwam de focusgroep Acute Verloskunde (digitaal) bijeen.

Door de bomen het bos niet (meer) zien
Regionaal en in de sub-regio’s vinden er veel geboortezorg overleggen plaats. We hebben getracht om alle overleggen, en de doelstelling van deze overleggen, in kaart te brengen om te voorkomen dat we op veel tafels hetzelfde bespreken.

Traumarevalidatie vormt een essentieel onderdeel van goede traumazorg. Een trauma heeft vaak ingrijpende gevolgen voor het kunnen uitvoeren van dagelijkse activiteiten en het uitoefenen van werk of hobby’s. NAZNw en SpoedZorgNet ondersteunen initiatieven die tot doel hebben om de ketenzorg van traumapatiënten te verbeteren in regio’s Noord-Holland en Flevoland, ook na ontslag uit het ziekenhuis.
  

Pagina's