Nieuws

Ruim één jaar corona, wat is er veranderd?
Alle instellingen uit de verschillende regio’s geven aan dat er onder druk van corona vaak meer mogelijk is gebleken. De samenwerking ging beter, we hebben elkaar beter leren kennen en er is veel meer gekeken naar: hoe kunnen we dingen samen oplossen. Hopelijk kunnen we dit vasthouden nu de druk minder is.

Inleiding
Vanaf de start van de coronapandemie is in de regio Noord-Holland/Flevoland de regionale werkgroep Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM) en Resources actief geweest. De werkgroep had een gemandateerde opdracht van het BCR om (boven)regionaal de zorginstellingen te ondersteunen bij het op peil houden van hun voorraden PBM. De werkgroep bestond uit afgevaardigden van zowel acute als niet acute zorginstellingen van de regio Noord-Holland/Flevoland.

Een zeer welkome vakantieperiode breekt aan. De afgelopen maand zijn de COVID- besmettingscijfers en bezetting van de IC- en klinische bedden onverwacht snel gedaald, de crisisstructuur is afgebouwd en we organiseren weer meer reguliere overlegvormen. We hebben het begrip inhaalzorg even geparkeerd, maar gelukkig is er wel weer ruimte om patiënten die al lang wachten op een noodzakelijke ingreep nu te helpen. Toch zijn er alweer genoeg deskundigen die ons waarschuwen om alert te blijven en besmettingscijfers van de laatste dagen geven te denken.

Op 23 juni jl. kwamen bestuurders uit alle sectoren voor de eerste keer bijeen in de nieuwe ROAZ structuur. Tijdens dit Algemeen ROAZ, dat vooral een informerend karakter kent, kwamen verschillende onderwerpen aan bod.

De bijeenkomst werd gestart met een terugblik op de afgelopen ruim 15 maanden, waarin wij vanwege de corona uitbraak in een crisisstructuur hebben gefunctioneerd. Aan de hand van feiten en cijfers zijn verschillende onderwerpen de revue gepasseerd (zie onder dit artikel).

Bij het uitbreken van de coronacrisis werd de bestuurlijke crisisorganisatie van het ROAZ (BCR) ingericht om de effecten van de crisis snel en effectief te kunnen bestrijden. Het ging hier om een tijdelijke structuur die puur was gericht op onderwerpen die direct met de coronacrisis te maken hadden.

Aanleiding
Als ROAZ (Regionaal Overleg Acute Zorg) -regio’s is onze collectieve taak patiënten ontvangen, zo snel mogelijk met de juiste acute zorg op de juiste plek. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. De capaciteit in de acute zorgketen staat al enige jaren onder druk. De capaciteitsproblematiek is vooral merkbaar tijdens piekmomenten. Het proces van instroom, doorstroom en uitstroom raakt tijdens deze momenten verstoord. Een onwenselijke situatie die oplossing behoeft.

Dinsdag 29 juni heeft er weer een focusgroep Traumazorg plaatsgevonden. Ook dit keer kwamen alle leden digitaal bij elkaar.

Het is vrijdag 23 april 2021, ongeveer een jaar na de eerste COVID-piek. Wederom is er sprake van een stijgende COVID-piek in de ziekenhuizen. In de regio zetten de ziekenhuizen zich serieus schrap voor “code zwart” (fase 3 crisiszorg). In de regio liggen er op dat moment ongeveer 130 COVID-patiënten op de IC’s en 275 in de klinieken. Alle medisch coördinatoren geven in het overleg als eerste een korte terugkoppeling over de situatie in het eigen ziekenhuis. De zorgen zijn groot, maar de coördinatoren zijn oplossingsgericht.

Op dinsdag 6 april vond de eerste Focusgroep Traumazorg van 2021 plaats. Met een afvaardiging van traumachirurgen vanuit de ziekenhuizen uit de regio’s van Netwerk Acute Zorg Noordwest en SpoedZorgNet begon de focusgroep met een presentatie van Mark van Heijl, traumachirurg in het Diakonessenhuis te Utrecht.

De tweede Focusgroep Cardiologie via Teams sinds de COVID-pandemie vond maandag 12 april plaats en werd voorgezeten door Jorrit Lemkes (Interventie cardioloog Amsterdam UMC).

Hartoperaties in de media
Vanwege berichten in de media krijgen cardiologen veel vragen van patiënten over uitgestelde hartoperaties. Aangegeven wordt dat deze groep patiënten binnen het ROAZ is geïdentificeerd als een groep die tijdens corona prioriteit moeten krijgen. Wel is er sprake van langere wachttijden.

Pagina's