Nieuws

Ik was afgelopen weekend in Den Haag en ik moet bekennen, ik kom daar bijna nooit. Maar ik ben wel onder de indruk van die stad. Heel veel prachtige gebouwen met een verre historie: het Vredespaleis, Paleis Noordeinde en natuurlijk het Binnenhof, de Hofvijver en het torentje. Maar ook de brug waar anti-corona demonstranten stonden te slaan op pannen toen Mark Rutte zijn toespraak hield over de corona maatregelen en de avondklok. Na de verkiezingen van afgelopen week zullen er binnenkort wel weer veel nieuwe gezichten de dagelijkse gang maken naar het Binnenhof en de Tweede Kamer.

Gepubliceerd door de NVT op 5 maart 2021

In de week van 7 tot en met 14 februari was Nederland in de greep van het winterse weer. Het begon met sneeuw en vorst en eindigde in een spectaculair oudhollands weekend met natuurijs. Door de gladheid op de stoep en straat en het schaatsen op het natuurijs, kwam er een stortvloed van ongevallen binnen bij de ziekenhuizen van Nederland. Op 15 februari jongstleden publiceerde de Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie (NVT) al een landelijke inventarisatie van de SEH bezoeken in de ijsweek en spoedoperaties in het “schaatsweekend”.

Dinsdag 9 maart kwamen de leden van de focusgroep Heupfracturen bij elkaar. Doel van deze focusgroep is om op regionaal niveau multidisciplinaire kennis en ervaringen uit te wisselen om daarmee de kwaliteit van de zorgketen voor patiënten met een heupfractuur te behouden dan wel te verbeteren. Hieronder een korte terugblik op de afgelopen focusgroep bijeenkomst.

Op 15 april 2021 organiseert SpoedZorgNet het webinar 'Bekkenfracturen'. Onderwerpen die onder andere aan bod komen zijn: resuscitatie en open bekkenfracturen.

Op basis van prognoses van onder andere het RIVM en het LCPS, is de voorspelling dat het aantal besmettingen met de Britse variant begin maart zéér snel zullen oplopen en mogelijk kunnen leiden tot een fase waarin de maximale capaciteit in Nederland is bereikt. Deze fase (ook wel fase 3 genoemd en die is gekoppeld aan de IC capaciteit) wordt landelijk door de minister van VWS afgekondigd.

Op 11 februari 2021 organiseerden SpoedZorgNet, Netwerk Acute Zorg Noordwest en SIGRA een online bijeenkomst over COVID-noodscholingen met contactpersonen/opleidingscoördinatoren van ziekenhuizen om kennis uit te wisselen en uitdagingen te bespreken. 

De focusgroep Acute verloskunde vergaderde afgelopen week weer via een ‘Teams’ bijeenkomst. Wat opvalt is dat de vertegenwoordiging groter is met Teams overleggen dan voorheen bij de conventionele bijeenkomsten. Elk nadeel heeft zo dan weer zijn voordeel.

Infectieziekten bestrijden; naast corona komen urineweg- en lage luchtweginfecties veel voor

Gepubliceerd door de Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie op 15 februari 2021

Gepubliceerd door Traumacentrum ZWN op 4 februari 2021

Pagina's