Nieuws

Ik kijk graag naar woonprogramma’s. Vooral die waarin veel verbouwd wordt en je geïnspireerd raakt door alle mogelijkheden en de aanpak. Men start meestal wel met een idee vooraf, maar je ziet het echte resultaat pas werkenderwijs ontstaan. Nu is er een programma waar vooraf middels 3D-techniek virtueel wordt getoond hoe een en ander er daadwerkelijk uit kan komen te zien. Dat vooraf kunnen zien van een realistisch ogend eindresultaat voegt echt iets toe.

Het jaar 2021 is hoopvol begonnen: vanaf 6 januari zijn de eerste zorgmedewerkers gevaccineerd! Op deze dag zijn de eerste vaccinaties toegediend aan acuut zorgpersoneel in de ziekenhuizen, RAV en de VVT.

Recent is het Rapport Landelijke Trauma Registratie 2015-2019 verschenen. Dit rapport toont gegevens over ruim 77.000 acuut opgenomen patiënten met letsel(s) in de Nederlandse ziekenhuizen. De tijdsspanne van dit rapport betreft naast 2019 ook de vier jaren daarvoor (2015-2019). Alle elf traumacentra hebben elk voor hun eigen regio data aangeleverd.

Op 21 januari 2021 organiseerden SpoedZorgNet AMC en Netwerk Acute Zorg Noordwest het Webinar ´Contractuitbreiding als oplossing voor tekorten in de zorg´. Het webinar werd inhoudelijk verzorgd door stichting Het Potentieel Pakken (HPP) en was opgezet voor HR-managers en -adviseurs en managers, teamleiders, adviseurs vanuit de acute as in ziekenhuizen.

Op 7 januari is de regionale kick off van de uitrol van het LPZ (Landelijk Platform Zorgcoördinatie) in onze regio van start gegaan in 3 pilot-ziekenhuizen. De capaciteitsmanagers van NWZ, Dijklander, Spaarne Gasthuis en RKZ kwamen samen met stuurgroepvoorzitter Marijntje Wetzels en medewerkers van het ROAZ-bureau bijeen. De bijeenkomst stond onder leiding van landelijk projectleider Mirjam Peters.

Even voorstellen…Wie is Eva Berkeveld?
Hallo allemaal, mijn naam is Eva, 25 jaar en woonachtig in Amsterdam. Tijdens mijn studie geneeskunde aan de VU is mijn enthousiasme voor de traumachirurgie en het verrichten van onderzoek ontstaan.

Afgelopen week stond in het teken van vaccinaties, de Britse Coronavariant, de toeslagenaffaire en de inauguratie van Joe Biden als nieuwe president van de Verenigde Staten. Stuk voor stuk zaken die veel mensen raken en die verwachtingen oproepen: over wanneer men aan de beurt is voor vaccinatie, over wat de Britse coronavariant voor ons gaat betekenen, over het aanspreken van verantwoordelijken voor de toeslagenaffaire en compensatie van slachtoffers, over wat de nieuwe president van Amerika gaat doen om de eenheid te herstellen, enzovoort.

Wat een bijzonder jaar is het geweest. We hebben afstand moeten nemen, maar zijn soms juist dichter naar elkaar toe gegroeid. En in onze maatschappij waarin steeds meer het individu centraal staat, is een groot beroep gedaan op onderlinge solidariteit. Maar makkelijk was dat niet, zeker nu het zo lang duurt en we maar heel voorzichtig de eindstreep zien opdoemen.  

Waar de leden van de focusgroep Acute Neurologie elkaar op 5 maart nog in levenden lijve spraken, verliep de vergadering van 1 oktober jl. via het beeldscherm.

Op 19 februari 2020 is door het Zorginstituut het Kwaliteitskader Spoedzorgketen vastgesteld en opgenomen in het Register. Het Kwaliteitskader Spoedzorgketen beschrijft de minimale vereisten voor de (regionale) organisatie van spoedzorg. Deze afspraken zijn door 11 bij de spoedzorg betrokken partijen gemaakt. In het Kwaliteitskader Spoedzorgketen staan landelijke afspraken verwoord in de vorm van bestaande normen, nieuwe normen en aanbevelingen.

Pagina's