PR & Communicatie

SpoedZorgNet AMC fungeert als kenniscentrum waarin alle deelnemende partners in Noord-Holland / Flevoland kunnen profiteren van elkaars expertise. Het kenniscentrum wordt vormgegeven door diverse activiteiten vanuit SpoedZorgNet AMC.

Er zijn diverse (multidisciplinaire) netwerken opgericht binnen SpoedZorgNet AMC. Daarnaast zijn er binnen het ROAZ een aantal focusgroepen actief. Deze groepen creëren inzicht in de huidige organisatie van de acute zorg en komen met verbeterpunten om de zorg te optimaliseren.

Om alle ketenpartners en betrokkenen op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen over de acute zorg en crisisbeheersing verstuurt SpoedZorgNet AMC maandelijks de  nieuwsbrief “DigiPost”. Daarnaast is SpoedZorgNet AMC actief op Twitter en Facebook.

Er worden regelmatig thema-avonden georganiseerd. Tijdens deze avonden staat er iedere keer een ander inhoudelijk thema centraal. De avond is bedoeld voor ambulancemedewerkers, SEH-verpleegkundigen, meldkamercentralisten en alle andere betrokkenen bij de acute zorg.

Deel deze pagina