Scholingsprogramma bovenregionaal gewondenspreidingsplan beschikbaar

In 2017 werd het bovenregionaal gewondenspreidingsplan vastgesteld door het ROAZ. Tijdens een ketenoefening dat najaar in Amsterdam bleek dat de implementatie van het bovenregionaal gewondenspreidingsplan nog aandacht nodig had. Met vertegenwoordigers van alle meldkamers van de ROAZ-regio’s AMC / VUmc is er vervolgens hard gewerkt aan uniforme taakkaarten en een scholingsprogramma voor de meldkamers. Met ingang van 1 juni 2019 is dit scholingsprogramma beschikbaar.

Voor de meldkamers:

  • Een animatiefilm waarin uitgelegd wordt hoe het proces gewondenspreiding werkt, de rol van de meldkamer centralist, de buddy meldkamer en de uitvraag bij de ziekenhuizen. Vervolgens kunnen door middel van een e-learning vragen worden ingevuld.
  • Een scholingsmap voor de meldkamer centralisten met de uniforme taakkaarten, taakvragen om de rollen per taakkaart te beoefenen, en oefenscenario’s om de taakkaart te beoefenen door de meldkamer centralist.

Voor de zorginstellingen:

  • De animatiefilm is ook beschikbaar voor de betrokken ziekenhuizen in de beide regio’s, deze kan worden gebruikt om als scholingsactiviteit te dienen om de procedure bovenregionaal gewondenspreidingsplan toe te lichten.

Het bovenregionaal gewondenspreidingsplan, de animatiefilm en het scholingsprogramma voor de meldkamer zijn ontwikkeld voor de meldkamers en zorginstellingen van de ROAZ-regio’s van het Netwerk Acute Zorg Noordwest en SpoedZorgNet. Het scholingsprogramma komt beschikbaar voor de meldkamer via hun ROC.

Deel deze pagina