Bureau SpoedZorgNet

SpoedZorgNet stimuleert en faciliteert alle ketenpartners in de acute zorg met als doel om ervoor te zorgen dat de acute patiënt in Noord-Holland / Flevoland zo snel mogelijk de best beschikbare kwaliteit van zorg ontvangt op de juiste plaats, in zowel dagelijkse als in opgeschaalde situaties. SpoedZorgNet is verbonden aan het Amsterdam UMC (locatie AMC) te Amsterdam dat in 2008 door de minister van VWS is aangewezen als één van elf traumacentra / acute zorgnetwerken in Nederland. Het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) ondersteunt deze elf netwerken.

De drie beleidsterreinen die centraal staan zijn Traumazorg, het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) en Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO). Het Amsterdam UMC, locatie AMC heeft ervoor gekozen om voor de invulling van deze beleidsterreinen Bureau SpoedZorgNet op te richten.

Deel deze pagina