Themamiddag Crisisbeheersing en OTO voor care-instellingen

Vorig jaar is op initiatief van de 6 GHOR-bureaus in de regio’s van Netwerk Acute Zorg Noordwest en SpoedZorgNet een bijeenkomst georganiseerd over basiskennis Crisisbeheersing voor de care-instellingen uit de beide regio’s. Deze bijeenkomst werd zo goed ontvangen, dat er in navolging hierop een vervolgbijeenkomst is gepland op 19 november.

Het doel van deze vervolgbijeenkomst was om handvatten te bieden bij het opstellen van planvorming rondom zorgcontinuïteit en het delen van ‘best practices’. Daarnaast werd er aandacht besteed aan de vergaderstructuur in de crisisbeheersingsfase t.b.v. het crisisteam.

Op een locatie met de passende naam ‘de Zoete Inval’ startte de bijeenkomst met een uitgebreide lunch. De collega’s stroomden geleidelijk aan binnen en hadden de gelegenheid om nader met elkaar kennis te maken.

De middag bestond uit twee workshops om actief met elkaar aan de slag te kunnen. De workshop ‘Planvorming voor zorgcontinuïteit’ gaf de deelnemers de mogelijkheid om vanuit de 7 disbalansen na te denken over wat er zoal in de instelling geregeld dient te worden. Ook werden er mooie ervaringen en ’best practices’ met elkaar uitgewisseld.

De workshop ‘BOB-structuur in een crisisteamoverleg’ was een mooie oefening waarbij een casus  (een brand in een verzorgingshuis) de aanleiding was voor een crisisteamvergadering. De BOB- structuur (Beeldvorming, Oordeelsvorming en Besluitvorming) kon worden geoefend.

In de grote zaal werd de dag beëindigd met een kennisquiz. Petjes werden uitgedeeld en door ‘petje op - petje af’ kon het antwoord zichtbaar gemaakt worden. De winnaar kreeg een stormparaplu.
Al met al een energieke middag, waaraan volgend jaar zeker een vervolg wordt gegeven!

Deel deze pagina