Traumazorg

Traumazorg is de zorg voor ongevalpatiënten en omvat de hele acute zorgketen: van melding bij 112 tot aan ontslag uit het ziekenhuis. De belangrijkste activiteiten van SpoedZorgNet op dit beleidsterrein staan hieronder weergegeven.

Activiteiten

 • Traumaregistratie
  Ziekenhuizen zijn verplicht om alle traumapatiënten die via de Spoedeisende Hulp (SEH) in het ziekenhuis worden opgenomen, overgeplaatst naar een ander ziekenhuis of komen te overlijden op de SEH te registreren in een database.
 • Onderzoek
  Dankzij de traumaregistratie zijn veel gegevens over de traumahulpverlening beschikbaar waarmee inzicht wordt verkregen in de regionale (organisatie) van traumazorg. Deze gegevens worden - uiteraard geanonimiseerd - gebruikt voor wetenschappeljik onderzoek.
 • Kenniscentrum
  Om optimaal te profiteren van de aanwezige expertise in de regio, is een kenniscentrum opgericht. Op dit moment zijn er twee onderdelen operationeel, namelijk: BekkenNetwerk AMC en TraumaFysioNet AMC.
 • Onderwijs
  Naast het reguliere trauma-onderwijs in het curriculum van de studenten Geneeskunde, wordt er regelmatig multi-discipliniair onderwijs verzorgd, waarbij een aspect van de traumazorg of een specifiek letsel centraal staat. Voorbeelden zijn de Multitrauma Bespreking en de Thema-avond Traumachirurgie.

Focusgroep Traumazorg
Ieder ziekenhuis uit de regio heeft vertegenwoordigers (hoofd SEH, traumachirurg en in sommige gevallen een SEH-arts) aangewezen die tijdens de focusgroep Traumazorg samenkomen om regionale afspraken te maken en de traumazorg te evalueren. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere de traumaregistratie, de focusgroep 'Acute Heupfracturen' en de traumavisitaties.

Medisch Managers Ambulancezorg - Traumacentra Overleg
Tijdens dit periodieke overleg vindt afstemming plaats tussen de Medisch Manager Ambulancezorg (MMA) van de diverse ambulancediensten uit de regio en de twee Level-1 traumacentra.
Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere de overdracht van ambulance naar SEH en patiëntenspreiding.

Betrokken stafadviseur: Paulien Homma

Deel deze pagina