Jaarrapport traumaregistratie

Via onderstaande links zijn de jaarrapporten van de traumaregistratie in de regio SpoedZorgNet AMC te downloaden. De traumaregistratie bevat gegevens van alle traumapatiënten die binnen 48 uur na een ongeval op de SEH zijn gepresenteerd en naar aanleiding van hun letsel direct zijn opgenomen in het ziekenhuis, zijn overgeplaatst naar een ander ziekenhuis of zijn komen te overlijden op de SEH. In de afgelopen 5 jaar zijn door de tien SEH's in de regio van SpoedZorgNet AMC in totaal ruim 30.000 traumapatiënten geïncludeerd waarvan 6.140 in 2016.

Van deze patiënten wordt de Utstein-dataset vastgelegd:

  • Patiëntkarakteristieken (zoals geslacht en leeftijd)
  • Prehospitaal (zoals vervoerswijze en aanrijdtijden)
  • SEH-bezoek (zoals aankomsttijd en vitale parameters)
  • Letsels (volgens de AIS2008-systematiek)
  • Opnamegegevens (zoals opnameduur en ontslagbestemming)
  • Uitkomst van traumazorg (mortaliteit en Ws-analyse)
     

Jaarrapport regio SpoedZorgNet

De ambulancezorg is een van de belangrijke schakels in de traumazorgketen. In het jaarrapport 2012 – 2016 gaat extra aandacht uit naar het onderdeel prehospitale zorg, waarbij de prehospitale data die door de vier RAV’s uit onze regio is aangeleverd wordt belicht.
Daarnaast biedt dit jaarrapport inzicht in de gegevens van traumapatiënten die in 2016 in de traumaregistratie zijn geïncludeerd en in een bepaalde leeftijdscategorie vallen, te weten: 0-17 jaar, 18-69 jaar en 70 jaar en ouder. In tegenstelling tot andere jaren wordt het Jaarrapport Traumaregistratie dit jaar, gestoken in een nieuw jasje, breder verspreid in de regio. Alle betrokkenen binnen de ziekenhuizen en ambulancediensten uit onze regio die een bijdrage hebben geleverd aan de traumaregistratie zullen een hard-copy exemplaar ontvangen.

Landelijke rapportages

Ook vanuit het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) wordt jaarlijks een rapport gepubliceerd waarin de kerngetallen van de Landelijke Traumaregistratie (LTR) worden gepresenteerd. Hierin wordt data vanuit de elf regionale traumaregistraties samengevoegd om uitspraken te doen over de traumazorg in heel Nederland. Daarnaast publiceert het LNAZ een rapport waarbij de regio gespiegeld wordt ten opzichte van heel Nederland.

De voorgaande jaarrapporten kunt u hier vinden.

Deel deze pagina