Van traditionele informatie uitwisseling naar netcentrisch werken

Informatiemanagement binnen de regio Noord-Holland en Flevoland

Wat is netcentrisch werken?
‘Netcentrisch werken is een werkwijze waarbij over het beschikbaar stellen van informatie heldere afspraken worden gemaakt zodat de besluitvorming onder (crisis)omstandigheden altijd gebaseerd is op een actueel en consistent situatiebeeld.'

Het invoeren van het concept van netcentrisch werken binnen de witte kolom is een belangrijke stap vooruit om de geconstateerde tekortkomingen op het gebied van informatiemanagement en informatiedeling aan te pakken. De deelnemende ketenpartners van de crisisorganisaties zijn rechtstreeks met elkaar verbonden via een informatienetwerk. De spil van dit netwerk is het gezamenlijke, gedeelde totaalbeeld waar iedereen gebruik van maakt. Zo wordt het aantal schakels in de informatieketen beperkt en ontstaat gelijktijdig over alle lagen een actueel beeld van de feitelijke situatie. Door deze versnelling in de beeldvorming met een actueler en completer beeld ontstaat er meer tijd voor oordeel- en besluitvorming.
Door het concept van netcentrisch werken ook te gebruiken in reguliere omstandigheden, bijvoorbeeld op het gebied van evenementen, monitoring van de griep en situaties waarin de zorgcontinuïteit in het geding kan komen, blijft het niet een concept dat alleen ingezet wordt tijdens opgeschaalde situaties.

Regio
Binnen de regio Noord-Holland en Flevoland hebben de ketenpartners zich gecommitteerd om op een netcentrische wijze met elkaar informatie te delen tijdens een incident. Dit gebeurt via het Landelijk Crisis Management Systeem Geneeskundige Zorg (LCMS-GZ). De ketenpartners die nog niet via de netcentrische wijze informatie kunnen delen, hebben over het informatiemanagementproces separate afspraken gemaakt met hun GHOR-bureau.

Het implementatietraject is de afgelopen jaren begeleid door een projectgroep, bestaande uit een afvaardiging van SpoedZorgNet, Netwerk Acute Zorg Noordwest en de GHOR-bureaus. Het implementeren van de netcentrische werkwijze is nu een taak voor de organisaties zelf die hiermee werken, waardoor de projectgroep is overgegaan in een werkgroep die het proces (voortgang en knelpunten) zal blijven monitoren.

Bijlage:
Brondocument Netcentrisch Werken Geneeskundige Zorg – Noord-Holland en Flevoland

 

Deel deze pagina