Thema-avond Terrorisme - Wat als... het in Amsterdam gebeurt?

Landelijk is veel te doen over het crisistype “terrorisme” door de toegenomen dreiging van terroristisch geweld en recente incidenten op dit terrein. Ook voor de hulpdiensten heeft dit consequenties en wordt de focus gericht op terrorismegevolgbestrijding (TGB) en dreiging daarop. Er wordt op vele fronten nagedacht, informatie uitgewisseld, maatregelen genomen en geoefend. In diverse gremia landelijk, interregionaal en regionaal staat TGB op de agenda.

Thema-avond Terrorisme - 6 juni 2016

Verslag
Klik hier voor het verslag van de Thema-avond ''Terrorisme''

Q&A
Tijdens de thema-avond Terrorisme was er de mogelijkheid tot het stellen van vragen aan de sprekers. Hieruit is een Q&A ontstaan.

Verbeterpunten
De avond leverde ook een aantal verbeterpunten op, deze zijn geformuleerd door de sprekers en deelnemers. De komende periode gaan we hiermee in de keten aan de slag.

Scenariokaart
Er is een scenariokaart Terrorisme ontwikkelt. In deze kaart staan bijzonderheden/aandachtspunten in aanvulling op de generieke integrale crisisaanpak zoals beschreven in de notitie Bouwstenen Integraal Crisisplan. 

Presentaties
Via de onderstaande links kunt u de presentaties terug kijken die gegeven zijn op de thema-avond Terrorisme.

Achtergrondinformatie

Deel deze pagina